Hustad fengsel får 8 nye plassar

Hustad Fengsel i Fræna får en egen rusmestrings-avdeling med 8 plasser slik Justisministeren lovte tidligere i år.

Hustad fengsel
Foto: NRK

Disse plassene skal bidra til å hjelpe de insatte i kampen mot rusavhengighet og blir etablert neste år.

- I budsjettforslaget tar Regjeringen grep for å styrke kapasiteten i kriminal-omsorgen, sier justisminister Knut Storberget.

Mange med rusproblemer

Veldig mange innsatte i norske fengsler sliter med rusproblemer. Rus-mestringsenheten ved Hustad fengsel skal hjelpe de innsatte med å vinne kampen mot rusavhengighet.

– Det er tvingende nødvendig for et bedre liv etter soning, sier Storberget.

Spesialisthelsetjeneste

Til forskjell fra en vanlig fengselsavdeling får man i en rusmestringsenhet i fengselet inn fagpersonell fra spesialisthelsetjenesten for å jobbe i fengselet. Disse danner et team sammen med ansatte i kriminalomsorgen, og møter de innsatte daglig for å drive behandling og oppfølging. Behandlingen består blant annet av samtaler enkeltvis og i grupper, miljøarbeid og eventuelt medisinering.