Påskekrim siden 1980

Knut Nærum sto for påskekrimmen i 2004 - ”Døde menn går på ski”. Lasse Lindtner bak t v, Helge Ingar Gimle, Bjørn Skagestad og foran t v Marit A. Andreassen , Knut Nærum og Kjersti Elvik var sentrale personer i hørespillet. (Foto: NRK/Ole Kaland)Siden 1980 har påskekrim vært en tradisjon i radioen. Det vil si fødselen var litt trang og i 1981 var det ingen og i 1982 bare en episode, men fra 1983 har det vært full krimpakke. De siste årene har det også blitt tradisjon med nyinnspilt påskekrim. I år er det "Den siste dansen" av Jan Mehlum som er radioens påskekrim.