Hopp til innhold

Dette sykehuset topper livmorhalskreft-statistikken

Andelen tilfeller av livmorhalskreft er langt høyere ved Nordlandssykehuset enn i resten av landet, viser tall fra Kreftregisteret. Sykehuset avviser likevel at de har underdiagnostisert.

Nordlandssykehuset i Bodø

FLERE KREFTTILFELLER I NORD: NRK har hentet inn tall fra Kreftregisteret som viser at flere kvinner som er undersøkt ved Nordlandssykehuset får livmorhalskreft, sammenlignet med resten av landet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fredag kom det fram at Nordlandssykehuset har feiltolket celleprøver som skulle avsløre livmorhalskreft over flere år. Minst sju kvinner kan ha fått forsinket kreftdiagnose, og to av disse har anmeldt Nordlandssykehuset til politiet.

Under en pressekonferanse sist fredag beklaget medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset at de hadde feiltolket kreftprøver. Han avviste imidlertid at pasientsikkerheten er dårligere ved Nordlandssykehuset enn ved andre sykehus.

– Jeg forstår at kvinner blir engstelige, men det er ikke snakk om en systematisk svikt i kreftdiagnotiseringen, sa han for en uke siden.

Flere tilfeller

NRK har hentet inn tall fra Kreftregisteret som viser at flere kvinner som er undersøkt ved Nordlandssykehuset får livmorhalskreft, sammenlignet med resten av landet.

Tallene, som er fra perioden 2000-2011, viser at 15 kvinner per 100.000 innbyggere fikk livmorhalskreft i Nordland, mot et gjennomsnitt i Norge på 9,5.

– Kreftraten er avhengig av to typer forhold. Det ene er effekten av forebyggende tiltak. Ved å jevnlig ta celleprøver, kan man forebygge over 80 prosent av krefttilfellene og vi estimerer at vi nasjonalt oppnår 50-70 prosent forebygging i dag, sier Stefan Lönnberg, som er leder av Masseundersøkelsen mot limorhalskreft i Kreftregisteret.

– Det andre er bakgrunnsrisiko for livmorhalskreft. Her mener vi det kan finnes regionale forskjeller i Norge. Først og fremst skyldes det at HPV-viruset kan ha ulik utbredelse i forskjellige deler av landet, men livsstilsfaktorer som røyking kan også ha en effekt.

Tall fra Masseundersøkelsen mot limorhalskreft i Kreftregisteret.
Foto: Skjermdump / Kreftregisteret

– Økt kreftrisiko kan skyldes livsstil

Stefan Lönnberg

KVINNER MER UTSATT: At andre kjønnssykdommer, som klamydia, er mer utbredt i Nord-Norge enn i resten av landet, kan indikere at flere kvinner i nord er utsatt for HPV-viruset enn i andre deler av landet, sier Stefan Lönnberg i Kreftregisteret.

Foto: Kreftregisteret

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden, og i følge Folkehelseinstituttet blir om lag 70% smittet av HPV i løpet av livet. Noen HPV-typer kan føre til livmorhalskreft hos kvinner. At andre kjønnssykdommer, som klamydia, er mer utbredt i Nord-Norge enn i resten av landet, kan indikere at flere kvinner i nord er utsatt for HPV-viruset enn i andre deler av landet, sier Lönnberg.

– Det er en mulig forklaring. Vi har ikke direkte tall som viser utbredelse av HPV-viruset i de ulike delene av landet, men utbredelse av andre kjønnssykdommer styrker hypotesen vår om at høyere rate på livmorhalskreft kan skyldes at viruset er mer utbredt i Nord-Norge.

– Hvorfor er ikke andelen kvinner som får livmorhalskreft da høyere i Troms og Finnmark, og mer på linje med tallene ved Nordlandssykehuset?

– Vi har foreløpig sett på større regioner for mer robuste estimat, det vil si helseregioner og ikke fylker. Det er mulig at det finnes variasjoner i risikofaktorer og forebygging også innenfor helseregionene. Vi har foreløpig ikke informasjon tilgjengelig for å mer spesifikt gå inn på hva forskjellene mellom individuelle fylker kan skyldes, men problemstillingen er interessant, sier Lönnberg.

Forsker på ulikhetene

Kreftregisteret har satt i gang et studie for å finne mulige forklaringer på de regionale forskjellene i utbredelsen av livmorhalskreft. Målet er å finne ut om forskjellene skyldes manglende forebygging gjennom helsevesenet, eller andre underliggende faktorer.

– Det er under arbeid nå, og vi er i gang med analysene. Det er viktig for kvalitetssikringen av screeningtilbudet å finne fram til om det finnes regionale forskjeller, og om det finnes forbedringspotensial. Det virker som om bakgrunnsrisikoen er høyere i nord, men det utelukker ikke at det kan finnes forskjeller i kvaliteten i det forebyggende arbeidet.

Usikker på årsaken

Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset i Bodø

USIKKER: Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset er usikker på hvorfor krefttallene er høyere i Nordland sammenlignet med landet forøvrig.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Medisinsk direktør Barthold Vonen ved Nordlandssykehuset er usikker på hvorfor tallene er høyere i Nordland enn i landet forøvrig.

– Det vet jeg ikke sikkert. Vi vet at de av vår befolkning som har fått livmorhalskreft er noe yngre enn i landet forøvrig. En årsaksfaktor til livmorhalskreft er såkalt HPV-infeksjon. Det kan være at vi har noe høyere forekomst av det. Men jeg vet ikke hvorfor forekomsten er høyere.

– Kan det tenkes at dårlig diagnostikk ikke har påvist forstadier til kreft, og at dette er en årsak til høyere tall i Nordland fylke?

– Det er lite sannsynlig. Man ville da ha sette dette i diagnostikken og i prøvene over lengre tid. Særlig når forskjellen er så stor, så er dette svært usannsynlig, avslutter han.