Hopp til innhold

Opererte bort galleblæra – ble uføretrygdet

Hilde Nohr Danielsen (46) måtte kjempe i flere år for å få medhold etter at hun ble skadd under en operasjon ved Nordlandssykehuset. – Ingen uvanlig historie, sier pasientombudet.

Pasientombudene i Norge mottok i fjor nærmere 15000 klagesaker fra fortvilte pasienter. Men å få støtte for sin sak i helsevesenet kan være lang og hard for de som velger å kreve erstatning. For Hilde Nohr Danielsen i Bodø ble det nettopp slik.

LANG KAMP: Hilde Nohr Danielsen i Bodø fikk fjernet galleblæra ved Nordlandssykehuset i Bodø i 2010. Etter operasjonen var hun flere ganger tilbake på sykehuset med store smerter, uten at hun følte at hun ble hørt. Da feilen ble oppdaget måtte hun i tillegg gjennom flere års kamp for å få erstatning.

Uføre Hilde Nohr Danielsen fra Bodø gjør det beste ut av dagene. Smertene begrenser hva hun greier å gjøre, og ofte blir det lange dager i sofaen. Da er det greit å ha haugen med saksdokumenter å bla i.

– Det er ikke hyggelig lesing. Men jeg har vært nødt til å ta denne kampen, sier hun til NRK.no.

Historien begynte da hun sommeren 2010 fikk fjernet galleblæra på Nordlandssykehuset i Bodø. Etter operasjonen fikk hun sterke smerter.

Operasjon av galleblære på Nordlandssykehuset

Det som skulle være en kikkhulloperasjon, endret seg til åpne kirurgi underveis.

Foto: Privat

Men tross gjentatte besøk ved sykehuset, klarte ikke legene å finne ut hva som var galt. Først i desember samme år ble det klart at det var skader på indre organer, og i februar 2011 ble hun sendt til Universitetssykehuset i Tromsø for ny operasjon.

– Det er ganske fortvilende å ikke strekke til. Du vet ikke hvorfor, og du blir verken sett eller tatt på alvor. Når sykehuset sier at det ikke er noe som feiler deg, hvem skal du går til? Du har ingen å gå til.

Seksjonsoverlege Henrik Sloth ved gastrokirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset sier at pasienter skal føle at de blir hørt.

– Det er den første betingelsen for god behandling, sier legen til NRK.no.

Sykehuset innrømmer feil

Nordlandssykehuset innrømmer at det ble gjort feil under operasjonen, men hevder at rutinene ble fulgt og at skadene hun fikk er ganske vanlig under en slik operasjon.

Henrik Sloth, seksjonsoverlege, gastrokirurgisk avd. Nordlandssykehuset

Henrik Sloth, seksjonsoverlege, gastrokirurgisk avd. Nordlandssykehuset.

Foto: Peder Skjemstad

Hilde Nohr Danielsen

– Nå, etter tre og et halvt år kan jeg si at jeg får den oppfølgingen jeg føler jeg skulle hatt hele veien, sier Hilde Nohr Danielsen.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK
– Vi prøver hele tiden å bli bedre. Vi forsøker også å lære av våre erfaringer. Men komplikasjoner kommer man dessverre alltid til å ha, sier seksjonsoverlegen ved Nordlandssykehuset.

Det var ikke bare mot Nordlandssykehuset bodøkvinnen måtte kjempe mot for å bli trodd.

Heller ikke Norsk Pasientskadeerstatning støttet Danielsens syn, og avslo søknaden om erstatning. Først etter å ha klaget fikk hun endelig medhold i pasientskadenemnda. Da var det gått tre og et halvt år.

– Etter de sakkyndiges oppfatning er ikke operasjonen utført i tråd med god medisinsk praksis. Det foreligger svikt i oppfølgingen av pasienten etter operasjonen. At operasjonen ble konvertert fra kikkhullsinngrep til åpen operasjon fordi laparoskopisk inngrep viste seg å være vanskelig, taler også for at Nordlandssykehuset burde igangsatt ytterligere utredning av mulig skade når hun hadde smerter etter operasjoner, konkluderer Pasientskadenemnda.

Nemnda slår fast at Hilde Nohr Danielsen har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning for følgene av svikten ved operasjonen og den mangelfulle oppfølgingen.

– Kroppen min har fått store skader. Det har vært ei tung tid både for meg og familien. Jeg har ofte måttet sendes bort barna mine på grunn av smerter.

Hun må leve resten av livet med fare for infeksjoner som følge av operasjonen.

– Jeg prøver å overleve, og jeg prøver å leve med det. Men det er ikke enkelt, forteller hun.

– Ingen unik historie

Inger Marie Sommerseth, pasientombud i Nordland

– Dessverre er det mange pasienter som kommer i denne situasjonen. Å oppleve å ikke bli tatt på alvor, må vel være noe av det verste som kan skje når du ligger nede og er syk, sier pasientombud Inger Marie Sommerseth.

Foto: Peder Skjemstad

Ifølge pasientombud Inger Marie Sommerseth i Nordland er Nohr Danielsens historie langt fra unik.

– Dessverre er det mange pasienter som kommer i denne situasjonen. Å oppleve å ikke bli tatt på alvor, må vel være noe av det verste som kan skje når du ligger nede og er syk, sier hun til NRK.no.

Pasientombudene i Norge mottok i fjor nærmere 15.000 klagesaker fra fortvilte pasienter. Bare i Nordland er tallet 600 pasienter. Nesten halvparten av klagene gjelder mangelfull diagnose og pasientskader. Og ofte tar det mange år å få en avgjørelse.

– Nå, etter tre og et halvt år kan jeg si at jeg får den oppfølgingen jeg føler jeg skulle hatt hele veien, sier Hilde Nohr Danielsen.

I tillegg er det godt utdannete fagfolk som pasientene må argumentere mot, og det viser en skeivfordeling av makt, mener Sommerseth.

– Dette er et forsømt område. Enkeltmennesker blir ikke tatt på alvor. De blir ikke tatt med i vurderingene, og det gjør at det blir et skjevt forhold i systemet, sier pasientombudet.