Bjørn Samset
Foto: NRK

Tograderstvilen

​Klimaekspert Bjørn Samset kritiserer oljebransjens bruk av klimamodeller som bevis for at det ikke er noen motsetning mellom togradersmålet og fortsatt bruk og utvinning av olje og gass i lang tid framover. – Det henger ikke på greip, sier Samset.

– FNs rapporter sier at for å holde togradersmålet, må ytterligere utvikling og kutt til fra alle verdens land. Dette inkluderer Norge. Jeg ser ikke at økt leteaktivitet og ny utvinning i nord er konsistent med dette behovet, sier Bjørn Samset, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, direktør i oljebransjens mektige interesseorganisasjon Norsk olje og gass, har lenge sagt at det ikke er noen motsetning mellom togradersmålet og storstilt utvinning av olje og gass i Barentshavet.

Hans gjentatte budskap har vært at eksperter i Det internasjonale energibyrået (IEA) har utarbeidet scenarioer som viser at en tredjedel av verdens energiforbruk kommer til å hentes fra olje og gass i 2050 – uten at det er i konflikt med togradersmålet.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen feirer 23. konsesjonsrunde i Hammerfest.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen feirer 23. konsesjonsrunde i Hammerfest.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– De aller fremste ekspertene i verden har lagt frem beregninger om hvordan energitilbudet kan settes sammen, samtidig som vi når det viktige togradersmålet. De viser at det fortsatt vil være behov for at om lag en tredjedel av verdens energi i 2050 leveres fra olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen til NRK Brennpunkt.

Les også:

– 44 prosent olje og gass i 2040

Den tidligere finansministeren og ministeren uten porteføljer viser også til IEAs rapport World Energy Outlook 2015. I en artikkel i Hålogaland Avis fra november i fjor – som Norsk olje og gass selv har forfattet – står det følgende om rapporten:

«IEA tar for seg et scenario hvor den globale temperaturstigningen er under to grader celsius. I et slikt scenario mener IEA at olje og gass har en andel på 44 prosent av verdens energiforsyning i 2040.»

– Rapporten viser at selv med togradersmålet til grunn vil etterspørselen av energi øke, og olje og gass vil stå for nærmere halvparten av energiforsyningen, sier Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sin artikkel i Hålogaland Avis.

– Det henger ikke på greip

– Er det da i det hele tatt behov for ny olje og gass? Er ikke dagens funn mer enn nok. Nei, sier Schjøtt-Pedersen til Brennpunkt.

– Olje- og gassfeltene er jo slik at de etter hvert går tomme eller produserer mindre. Slik er det i hele verden. Bare for å opprettholde oljeproduksjonen på samme nivå som i dag, så gjør det naturlige bortfallet av ressurser at vi må finne ny olje tilsvarende fem ganger Saudi-Arabias produksjon fram til 2040. Tro meg. Det er mye, sier direktøren i Norsk olje og gass.

– Det henger ikke på greip. FNs rapporter sier at for å holde togradersmålet, må ytterligere utvikling og kutt til fra alle verdens land. Dette inkluderer Norge. Jeg ser ikke at økt leteaktivitet og ny utvinning i nord er konsistent med dette behovet, svarer seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO.

Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO

Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO, sier ny utvinning i Barentshavet harmonerer dårlig med intensjonen bak Parisavtalen.

– Maks 15 år igjen

Norge sliter med å nå sine klimamål

Mens EU er i rute for å nå sine klimamål, har Norge økt sine utslipp.

Foto: Grafikk: CHRISTOFFER HOLM / NRK

– IEA er ikke verdens ledende eksperter på togradersmålet og klimaendringer. Deres jobb er å vurdere verdens tilgang på energi, og å gi projeksjoner som både sikrer tilgangen for fremtiden, og gir industrien noen scenarioer å styre etter. En ekstremt viktig jobb – men ikke en som har som hovedmål å ta klimahensyn, sier Samset.

Han viser til klimamodellene som FNs klimaeksperter har utarbeidet. De viser at verden er nødt til gå ned i null utslipp av klimagasser rundt 2060–2070. Da er karbonbudsjettet til kloden brukt opp. Enda raskere må utslippene ned i null, dersom målet i Parisavtalen om å gå «ned mot 1,5 grader» skal overholdes.

– 1,5-gradersmålet er mye strengere enn togradersmålet. Hvis vi fortsetter med dagens utslipp, så har vi kanskje 25 år igjen før togradersmålet er brukt opp. Skal vi holde oss til 1,5-gradersmålet, så har vi maks 15 år å gå på før karbonbudsjettet er brukt opp, sier klimaeksperten.

– Vi må ha negative utslipp

I tillegg mener verdens klimaeksperter at man må hente ut karbon som allerede er lagret i atmosfæren for å nå målene verdens nasjoner ble enige om i Paris i fjor. Vi må ha en periode med det ekspertene kaller «negative utslipp».

– Hvis vi skal holde togradersmålet, viser klimamodellene at vi fra rundt 2060–2070 må hente karbon ut av atmosfæren. Vi må ha en eller annen teknologi som kan plukke CO₂-molekylene ut av atmosfæren igjen og lagre dem, sier Samset.

– Det blir som å bruke en liten pinsett, og bare plukke CO₂-molekylene ut av atmosfæren igjen, og lagre dem. Kanskje putte dem i bakken, kanskje ha dem i lagringstanker, en eller annen teknologi. Den har vi per i dag ikke, sier klimaeksperten hos CICERO.

Dersom Schjøtt-Pedersens uttalelser om at en tredjedel av energiforbruket i verden fremdeles kan komme fra fossilt brensel i 2050, må vi enten ha funnet opp karbonfangst i stor skala, eller så må kurven for utslipp gå raskt ned i null, – hvis togradersmålet skal holdes, påpeker Samset.

– Ikke konsistent med tograders målet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener det er behov for norsk olje og gass også i 2050.

Foto: NRK

– IEA-scenarioet legger ikke opp til å holde to gradersmålet på sikt, sier Samset.

IEA-rapporten slår for øvrig fast om utviklingen av utslipp fra fossilt brensel at verden ikke er i nærheten av å nå togradersmålet. Basert på kombinasjon av forventet energibehov og de klimaløftene landene har kommet med, konkluderer EIA-ekspertene med at CO₂-utslippene vil øke til 36,7 Gt i 2040 – 13 prosent høyere enn i 2013.

– Ekspertuttalelsene Schjøtt Pedersen bruker er IEAs projeksjoner for fremtiden. De er – helt eksplisitt og åpent – ikke konsistent med togradersmålet på lang sikt. Det regner jeg med at han vet, siden han refererer til disse rapportene, sier Samset i CICERO.

Schjøtt-Pedersen er ikke enig med klimaeksperten:

– I IEAs tograderscenario beregnes en utvikling som kan begrense den globale temperaturøkningen til to grader. Scenarioet viser et behov for 33 prosent olje og gass i verdens energimiks i 2050, gjentar direktøren i Norsk olje og gass.

– 50 prosent sjanse for å mislykkes

Kari Elisabeth Kaski
Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– IEAs tograderscenario og nødvendigheten av å holde konsentrasjonen av CO2 under 450 ppm er i tråd med det som tradisjonelt har vært målsettingene i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette arbeidet og klimaambisjonene stopper selvsagt ikke i 2050, verken for Norsk olje og gass, IEA eller klimapanelet, legger Schjøtt-Pedersen til.

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski er skeptisk til Norsk olje og gass sin bruk av IEAs scenario.

– Du setter deg ikke inn i et fly som har 50 prosent sjanse for å styrte. Det er det oljeindustrien ber oss om å gjøre. Det er 50 prosent sjans for å mislykkes i klimakampen om man legger seg på et så høyt CO2-nivå i atmosfæren, som Norsk olje og gass tar til orde for, sier Kaski.

– Norsk olje og gass lar bevisst være å kommunisere usikkerheten i IEAs to graders scenario, mener SVs partisekretær.