Hopp til innhold

- Hjalp Israel å skjule atomvåpenprogram

Da USA fikk vite at Norge hadde solgt tungtvann til Israels atomprogram, ba norske myndigheter amerikanerne holde det hemmelig. De var redde for at Norges rolle som fredsmegler skulle bli ødelagt - og at Arbeiderpartiet skulle få problemer i neste stortingsvalg. Det viser nye dokumenter som offentliggjøres i USA i dag.

Israels atomreaktor i Dimona.

Israels atomreaktor i Dimona ble i flere tiår drevet med norsk tungtvann. Her er alle Israels atomvåpen produsert.

Foto: THOMAS COEX / AFP

– Etter at opplysningene om det norske tungtvannet ble hemmeligstemplet forsvant de i det amerikanske systemet. De nådde ikke fram til de høyeste amerikanske myndighetene og det reddet hele den israelske atomreaktoren i Dimona, sier verdens fremste ekspert på Israels atomvåpen, professor Avner Cohen ved Institute of international studies i Monterrey i USA.

Det er Cohen som har funnet nye, tidligere hemmeligstemplede dokumenter som viser hvordan Norge fikk USA til å legge lokk på tungtvannssalget i 1961.

Avner Cohen, professor ved Middlebury institute of international studies.

Professor Avner Cohen er verdens fremste ekspert på Israels atomvåpenprogram.

Foto: miis.com

I 1959 solgte Norge 20 tonn tungtvann til Israel i all hemmelighet. Dette tungtvannet var helt nødvendig for at Israels atomvåpenprogram kunne starte opp - det fantes ingen andre steder å få tak i det.

Og det norske tungtvannet har blitt brukt til å produsere store mengder israelske atomvåpen.

Bare Norge gjensto

– Den israelske reaktoren var basert på tungtvann. Franskmennene, som hadde hjulpet Israel å bygge reaktoren, hadde ikke tungtvann selv. USA ville ikke selge tungtvann til Israel uten strenge kontrollordninger. Da var det bare Norge som gjensto, sier Cohen.

Det israelske atomvåpenprogrammet ble først offentlig avslørt i 1986, da den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu fortalte om våpenproduksjonen til den britiske avisen Sunday Times.

Men nesten 30 år tidligere hadde altså Norge klart å få USA til å stemple informasjonen om salget hemmelig, og begrense hvor mange som fikk vite hva Norge hadde gjort.

Ville spille en viktig rolle

Det var førstesekretær Richard Kerry ved USAs ambassade i Oslo som møtte en representant for norsk UD for å snakke om tungtvannsalget dagen før nyttårsaften 1960. Han var faren til USAs nåværende utenriksminister John Kerry.

Richard Johan Kerry, tidligere førstesekretær ved USAs ambassade i Oslo.

Tidligere førstesekretær ved USAs ambassade i Oslo, Richard Kerry - her fotografert i 2000. Kerry var faren til USAs nåværende utenriksminister John Kerry.

Foto: Wikimedia Commons

I møtet ba den norske representanten, Olaf Solli, innstendig om at informasjonen om at Norge hadde solgt tungtvann til Israel måtte holdes hemmelig - og at bare de med behov for å vite måtte få høre hva som hadde skjedd. Samtidig ga han amerikanerne en kopi av teksten i avtalen mellom Norge og Israel.

I møtereferatet skriver Richard Kerry hvorfor Solli var så opptatt av dette:

"Norge er svært stolte av den rollen de spiller i FN, der de forhandler fram tekster i vanskelige resolusjoner og bidrar på andre måter for fredelige løsninger på uenigheter. Dette er en aktivitet som nordmennene finner høyst tilfredsstillende fordi de ønsker å spille en viktig rolle i verden. Derfor er det viktig for Norge å være "akseptabel" også i den arabiske verden... Hvis tungtvannsavtalen blir kjent kan dette skade Norges rolle alvorlig blant araberne".

Det kommende norske stortingsvalget i 1961 var også et tema på møtet. Kerry skriver at Arbeiderpartiregjeringen hadde fått mye ros for sin rolle som global fredsmegler og problemløser.

"Problemer på dette området - spesielt i et valgår - vil være akutt pinlig for regjeringen", skriver han.

Kerry antyder også at salget kunne skape andre problemer for Gerhardsen-regjeringen:

"Det ser ut som om gjennomføringen av salget innebar en prosess med manglende politisk klarering... Det er ikke åpenbart hvordan den norske regjeringen skal komme seg unna dette", skriver Richard Kerry.

Visste hva Israel ville

– Egentlig ville Israel holde USA utenfor alt som hadde med atomprogrammet sitt å gjøre. Om det norske presset om hemmelighold bidro til at informasjonen ikke ble kjent for de som burde ha kjent den - og som kanskje kunne stoppet atomvåpenprogrammet til Israel - er det ingen som vet, sier Avner Cohen.

NRK har tidligere avslørt at norske myndigheter visste at Israel planla å bruke tungtvannet til atomvåpen, uten at det hindret salget. Først da Vanunu avslørte hva Israel egentlig brukte tungtvannet til i 1986, krevde Norge tungtvannet tilbakelevert.