Prøv Brennpunkts flykjøpsimulator

Lurer du på hva de nye kampflyene egentlig vil koste? Det gjør Stortinget også. Nå kan du selv forsøke å finne ut om Norge har valgt det billigste flyet. Prøv Brennpunkts uhøytidelige flykjøpsimulator.

Joint Strike Fighter (F35)
Foto: JSF.mil

Den 20. november 2008 tok regjeringen avgjørelsen om hvilket kampfly Norge skal kjøpe. Konklusjonen var en anbefaling om å kjøpe det amerikanske flyet Joint Strike Fighter (JSF).

Det virkelig overraskende denne dagen var forsikringene fra både statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen om at man hadde valgt det billigste flyet. Det ble presentert regnestykker som viste at svenske JAS Gripen var dyrere enn amerikanske JSF.

Så sikre var regjeringen på valget av fly, at da Stortinget mottok proposisjonen om saken like før jul, fikk de bare 11 siders informasjon om saken. Fortvilet over mangelfull informasjon når Stortinget skal gi sitt samtykke til norgeshistoriens største militære innkjøpsprosjekt, har Forsvarskomiteen reist til både USA og Sverige for å innhente mer dokumentasjon og forstå tallene.

Nå i mai skal Stortinget si sin mening. Men dette er ikke lett å holde oversikten over, og for at alle som er interessert i saken skal få anledning til å henge med, har NRK Brennpunkt laget en avslørende flykjøpsimulator. Klikk deg inn og forsøk å se hva du må gjøre for å få det amerikanske flyet til å bli billigere enn det svenske.

BRUKSANVISNING

Trykk på ”Start”

Valuta (vri-knott)

Svenske kampfly selges i svenske kroner, amerikanske kampfly selges i US dollar.

Da regjeringen holdt sin pressekonferanse 20. november 2008 sa de at flyene kostet henholdsvis 18 og 24 milliarder norske kroner. Men de omregnede tallene er basert på valutaestimater som ble fastlagt i januar 2008, en måned da amerikanske dollar var svært svak.

Vri på knotten og se hvordan flyene varierer i pris når valutaen svinger.

Valutakursene varierer litt fra bank til bank. Vi har sjekket tallene med Nordea, DnB og Oanda.com

Statsgarantier

Den svenske prislappen var garantert av den svenske staten, slik at selve anskaffelsen ville vært en fast sum i svenske kroner dersom Norge hadde kjøpt Gripen.

I følge brevet som forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen sendte Forsvarskomiteen i mars, er prislappen 18 milliarder kroner for de amerikanske flyene ikke en fastpris, men kun et estimat. Man skal forhandle videre om anskaffelsesprisen på JSF helt til kontrakt signeres innen 2011.

Levetidskostnader

Dra ned spaken for levetidskostnader, og du vil se at prisanslagene begynner å sprike voldsomt. Da Forsvarsdepartementet og deres eksperter regnet på dette, forsøkte de å beregne den samlede prisen på våpen, oppgraderinger, drivstoff osv for en periode på 30 år. Man la til grunn de norske erfaringene med amerikanske F-16.

JSF har ikke kommentert dette offentlig, men svenskene er ikke fornøyd. De viser til det svenske Luftforsvarets erfaringer med Gripen-systemet, og hevder flyet er mer energieffektivt og havarerer langt sjeldnere enn kalkylene tilsier. Beregningene spriker med hele 78 milliarder kroner!

Utviklingskostnader

Norge har allerede bidratt med 1,2 milliarder kroner i utviklingskostnader til JSF, og har også finansiert modifikasjon av en Gripen-modell for å tilpasse flyet mer til de norske kravspesifikasjonene.

Våpen og logistikk

Dra ned spaken og du vil oppdage det samme som gjorde at mange satte julematen i halsen for et halvår siden. Mens regjeringen den 20. november 2008 sa flyene koster 18 og 24 milliarder kroner, sendte man noen uker senere en stortingsproposisjon til Stortinget og bad dem sette av 42 milliarder kroner til å kjøpe det billigste flyet.

Denne summen inkluderer alt som trengs for å ta flyet i bruk, det vil si bygging og tilpasning av infrastruktur i Luftforsvaret, pilotopplæring, innkjøp av våpen med mer.

Obama-faktor

Det har kommet litt ulike signaler fra Obama-administrasjonen om hvor mange fly USA egentlig vil kjøpe fra Joint Strike Fighter-programmet. Dersom den opprinnelige bestillingen reduseres vesentlig, vil utviklingskostnadene per fly øke. Dette kan gjøre de norske flyene dyrere, men dette er det heftet stor usikkerhet ved.

Tallet som fremkommer her, er vårt eget anslag. Om, og eventuelt hvor mye prisen blir påvirket av en slik beslutning, vet man ikke før det skjer.