Hopp til innhold

Risikerer radioaktivt avfall og ulykker

Radioaktivt avfall. Utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann. Atom-reaktorer som er en ulykkesrisiko og i verste fall kan medføre nedsmeltning av atomkjernen.

Herøya industripark. Må ikke brukes

Herøya industripark i Porsgrunn er foreslått som støttefunksjon for et mulig atomkraftverk, plassert på andre siden av fjorden.

Ole Harbitz

Ole Harbitz, direktør for Statens Strålevern

Foto: Thomas Bjørndalen / Scanpix

Dette er konklusjonen i den nye rapporten om thorium atomkraft som Statens Strålevern gjorde offentlig denne uka.

Lenke til rapporten

Thorium atomkraft

De siste årene har mange hevdet at thorium atomkraft vil være et renere, tryggere og sikrere alternativ enn atomkraftverk drevet med uran.

Flere selskap med norske Thor Energy i spissen utreder nå thorium atomkraft. Både Thor Energy og personer i Statkraft har sagt at de ønsker å bygge thorium atomkraft i Norge.

Representanter fra begge selskapene har pekt på Bamble kommune som et aktuelt sted å plassere et atomkraftverk innen 2020, med støtte-funksjoner fra Herøya Industripark i Porsgrunn.

Thorium samme risiko som uran

Nå slår Statens Strålevern fast i sin nye rapport at thorium atomkraft har samme risiko som dagens atomkraftverk drevet på uran:

”Både uran- og thoriumbaserte konvensjonelle reaktorer vil medføre utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann, og reaktorene vil i begge tilfeller representere en ulykkesrisiko, spesielt med hensyn til potensielle, ukontrollerte kjedereaksjoner, med verste konsekvens i en nedsmeltning".

Alf Bjørseth, Thor Energy

Alf Bjørseth eier selskapet Thor Energy, som utvikler thorium atom teknologi.

Foto: NRK

Miljø konsekvenser

Rapporten undersøker mulige miljøkonsekvenser av thorium atomkraft i Norge:

1. Utvinning av Thorium: radioaktivt gruveavfall, radioaktivt støv.

2. Produksjon av brensel: radioaktivt avfall, utilsiktede utslipp.

3. Drift av atomkraftverket: Risiko for ulykker og i verste fall nedsmeltning av atomkjernen, samt radioaktivt utslipp til luft og vann.

4. Avfall: Lagring av langlivet og kortlivet avfall.

De viktigste konsekvensene oppsummerer strålevernet slik:

Miljøkonsekvensene for drift av thoriumbaserte konvensjonelle reaktorer vil inkludere produksjon av radioaktivt avfall, utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann, og reaktorene vil representere en ulykkesrisiko

Statens Strålevern / Statens Strålevern, oktober 2008

Fordelen

Atomkraftverket Forsmark

Atomkraftverket Forsmark i Sverige drives med uran. Thorium atomkraft har samme type risiko.

Foto: FREDRIK SANDBERG / AFP

Rapporten påpeker både fordeler og ulemper med thorium atomkraft. Thorium skaper mindre radioaktivt avfall som må lagres lenge. Men også en del thorium-avfall må lagres like lenge som uran-avfall.

Ulempen

Samtidig er den svært høye radioaktive strålingen fra thorium-brenselet i atomkraftverket et problem. Gamma-strålingen fra thorium-brensel er så kraftig at den kan ta liv, hvis ikke arbeiderne på atomkraftverket beskyttes.

For dyrt

Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft

Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft undersøker thorium atomkraft.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Ifølge EUs ambassadør i Norge, Percy Westerlund, er dette en av de viktigste årsakene til at man i EU stanset drift av pilot thorium atomkraftverk og videre forskning på thorium atomkraft: Thorium atomkraft blir svært dyrt, fordi det koster så mye penger å beskytte seg mot strålingen.

Atombombe?

Thorium-tilhengerne hevder thorium ikke kan brukes til å framstille atombomber, noe thorium-kritikerne ikke hevder er riktig.

Her ser det ut som Statens Strålevern gir kritikerne delvis rett. Strålevernet skriver i rapporten at også thoriumbaserte atomkraftverk kan benyttes til ikke-fredlige formål, selv om thorium atomkraft produserer mindre av plutonium enn uran-kraftverk.

Plutonium er et avfallsstoff fra atomkraftverk som kan brukes som sprengstoff i atombomber.

Thorium = uran

Strålevernet understreker at de har undersøkt potensielle miljøkonsekvenser av thorium atomkraft. I rapporten undersøker de hvilke fordeler og ulemper thorium atomkraft har sammenlignet med uran atomkraftverk.

I konklusjonene oppsummerer Statens Strålevern at dagens atomkraftverk (konvensjonelle) har samme type risiko, uansett hvilket brensel man bruker: thorium eller uran.

Strålevernet oppsummerer selv de fire hovedpunktene i rapporten slik:

Utdrag fra rapporten

"De viktigste potensielle miljøkonsekvenser fra drift av thoriumbaserte konvensjonelle kjernekraftreaktorer vil være:

1. Regulerte og planlagte utslipp av radioaktive stoffer til luft og vann

I utgangspunktet er utslipp fra konvensjonelle kjernekraftreaktorer sammenlignbare enten de

er uran- eller thoriumbaserte. Nasjonalt regelverk, i tråd med internasjonale retningslinjer, vil

sikre at utslipp av radioaktive stoffer til omgivelsene holdes på et minimalt nivå og kun

medfører små stråledoser til menneske og miljø.

2. Konsekvenser fra ulykker

Sannsynlighet for en nedsmeltning er til stede for alle konvensjonelle reaktorer, enten de er

basert på thorium- eller uranbrensel.

3. Produksjon av langlivet radioaktivt avfall

Thoriumbaserte konvensjonelle reaktorer vil produsere langlivet radioaktivt avfall som må

lagres og deponeres forsvarlig.

4. Produksjon av materiale som kan benyttes til ikke-fredlige formål

Både uranbaserte og thoriumbaserte kjernekraftverk kan benyttes til ikke-fredlige formål."

Lenke til rapporten