Hopp til innhold

Selger militære antenner til Marokko

Mens norske myndigheter gjentatte ganger har avslått eksportlisenser for forsvarsmateriell til Marokko, har rogalandsfirmaet Comrod likevel solgt militære antenner til landet. De går bare omveien om USA.

Comrod salgsstand
Foto: Johan E. Bull

På verdens største våpenmesse, DSEi i London høsten 2009, fant NRK Brennpunkt en forholdsvis lite kjent norsk forsvarsleverandør. Selskapet hadde sin egen stand langt unna de andre norske firmaene, og uten norske flagg.

Comrod Communication heter selskapet, og holder til på Tau i Ryfylke. Den lille suksessbedriften har utviklet seg kraftig, fra den i starten produserte fiskestenger til den i dag er en ledende produsent av militære master og kommunikasjonsantenner.

I styret sitter blant annet tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Når Brennpunkt spør om selskapets eksportmarkeder, snakker bedriftens ansatte blant annet om Marokko. Men kan norske bedrifter selge forsvarsmateriell til Marokko?

Får nei, men har lov

I Utenriksdepartementet finnes en egen avdeling som behandler spørsmål om eksportlisens for salg av alle varer som klassifiseres som våpen og forsvarsmateriell.

– UD har ikke åpnet for leveranse av forsvarsmateriell til Marokko, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Elsebutangen i Utenriksdepartementet.

Brennpunkt er kjent med at flere eksportlisenser til Marokko har blitt avslått de senere årene, og at okkupasjonen av Vest-Sahara er en del av årsaken til dette.

Antennene det er snakk om, kan også brukes til sivile formål. Den ene kunden Comrod selger til, er en av Marokkos politistyrker, som visepresident Tor Reidar Brekke i Comrod Communications beskriver som ”et sted mellom sivil og militær”.

– Når vi selger til politiet, behøver vi ikke søke om eksportlisens for dette produktet, sier Brekke.

Men den andre kunden er den marokkanske hæren.

– Har dere søkt norsk UD om utførselslisens når dere selger til den marokkanske hæren?

Tor Reidar Brekke, Comrod

Tor Reidar Brekke i Comrod.

Foto: Johan Bull

– Nei. Da gjør vi dette sammen med et amerikansk firma som heter ITT. Og da selges dette som en komplett-pakke derfra, og det er amerikanske myndigheter som får en søknad fra det amerikanske firmaet, forklarer Brekke.

Kjetil Elsebutangen i UD forklarte for Brennpunkt at departementet ikke har åpnet for salg av militært materiell til Marokko. Men han bekrefter også at dersom utstyret som selges ikke har såkalt "selvstendig funksjon", og selges via et alliert land, så kreves ikke eksportlisens fra Norge. Comrod opererer altså i tråd med lovverket når dette salget finner sted, selv om direktesalg ikke ville vært mulig.

Dermed kan altså militære kommunikasjonsantenner som er laget i Rogaland og ikke lovlig å eksportere til den marokkanske hæren, selges fullt lovlig til nettopp den marokkanske hæren. Fordi produsenten går via et tredjeland og et firma i dette landet.

Et smutthull

– Kravene når norske firmaer eksporterer forsvarsmateriell til USA er svake, selv om man vet at dette eksporteres videre til sluttbrukere vi ikke selger til selv, sier forsker Hilde Wallacher ved fredsforskningsinstituttet Prio, som har jobbet mye med temaet våpeneksport.

– Dette skaper smutthull, som noen firmaer benytter seg av for å nå større markeder, sier hun.