Hopp til innhold

Født med abstinenser, blir ikke registrert

Hvert eneste barn født av eksnarkomane mødre på metadon eller subutex får oppfølgningen de trenger, påstår Helsedirektoratet. Men de vet ikke hvor mange norske barn det gjelder.

Ultralyd av baby på Subutex/Metadon

Hundrevis av norske barn har blitt utsatt for sterke medikamenter i mors liv, men myndighetene har bare estimat for hvor mange det gjelder.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

— Ja, vi har eksakte tall, dere skal få dem på epost, sa Helsedirektoratet til NRK Brennpunkt. Men da e-posten kom hadde de ombestemt seg. «Tallene er ikke eksakte», stod det å lese.

Gjelder hundrevis av barn

Bruken av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har eskalert de siste ti årene. Rundt 1500 norske kvinner bruker i dag metadon eller subutex for å dempe suget etter heroin. Og mange blir gravide og får barn mens de bruker medikamentene.

Ifølge beregninger fra Helsedirektoratet dreier det seg om mellom 40 og 60 barn årlig, til sammen 300 barn siden LAR ble innført i 1998.

— Stort eksperiment

Overlege ved Barneklinikken i Bergen, Hallvard Reigstad, står bak en av få studier som er gjort på LAR-barna. Han er kritisk til kunnskapsgrunnlaget myndighetene baserer seg på.

— Vi mangler et system for å fange opp hvordan det egentlig går med disse barna på sikt. Og det er bekymringsfullt fordi vi har satt i gang det jeg vil kalle et stort eksperiment som vi ikke har noe system for å evaluere, sier Reigstad.

Overlege Hallvard Reigstad, Barneklinikken, Bergen.

Overlege Hallvard Reigstad, Barneklinikken, Bergen, har studert LAR-barna.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

— Lite fokus

Det mangelfulle tallmaterialet er et symptom på en gruppe som er glemt, ifølge Randi Talseth, leder i organisasjonen Voksne for barn.

— Det forteller jo litt om hvor lite fokus det har vært på disse barna. I tillegg er det stor uenighet i fagmiljøene om hvordan man skal håndtere problemstillinger knyttet til LAR-barna. Da er det kstra viktig å skaffe seg en kunnskapsbase for å unngå at diskusjonen blir preget av synsing, og at man har nok informasjon til å ta de riktige beslutningene, sier Talseth.

Ombestemte seg

Det var i et intervju med NRK Brennpunkt i oktober at avdelingsdirektør Arne Johannesen kategorisk slo fast at Helsedirektoratet sitter med eksakt oversikt over hvor mange LAR-barn som blir født hvert år.

— Ja, vi har eksakte tall for hvert eneste år, og disse følges tett opp også fra forskerhold, for å se om det er forhold ved disse graviditetene som det kan være nødvendig å se nærmere på.

Etter at Helsedirektoratet hadde fått tenkt seg om, kom man fram til at det kun er estimater man har å forholde seg til når omfanget av LAR-graviditeter skal beskrives.

Avdelingsdirektør Arne Johannesen, Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør Arne Johannesen, Helsedirektoratet, slo fast at direktoratet har tall.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

I en e-post til NRK Brennpunkt skrev direktoratet:

«Vedlagt oversikt over fødsler i LAR fra 1996. Tallene er ikke eksakte, da det kan være noen vi ikke har oversikt over. Vi har ikke tall for 2009 og 2010, men et estimat er at det til sammen er født ca 300 barn av kvinner i LAR fra 1996 og fram til i dag.»

Forskjeller

Tallene fra Helsedirektoratet dekker årene 1996 til 2008.

NRK Brennpunkt har hentet inn tall fra Medisinsk fødselsregister, som viser at man langt fra opererer med eksakte tall for hvor mange barn som er født av mødre på metadon eller subutex.

For 2008 har Medisinsk fødselsregister 13 flere barn i sine tall enn Helsedirektoratet.

Tallene over barna som fødes av mødre i LAR.

Tallene på barn født av mødre på metadon eller subutex spriker.

Foto: Grafikk, NRK Brennpunkt / NRK