Hopp til innhold

Det avslørende kartet

Sjekk kartet og tabellen under. Her ser du hvor mye som var planlagt, og hvor lite som er fullført av de utbyggingsplaner Stortinget vedtok i 1993.

Ingen Jernbanepenger
Foto: Jørn Norstrøm

-Det ble ingen satsing, minnes Yngve Pedersen. I 1992 var han konserndirektør i NSB med ansvar for persontrafikken. Nå er han pensjonist og og forteller brennpunkt om alle planene det ikke har blitt noe av.

-Jeg må få lov til å si at det virker som løfter om jernbanesatsing bruker å komme rett før valg, sier Pedersen forsiktig.

Dette skulle bygges:

Dette skulle de bygge:

Se nøye på kartet.

De grønne strekene viser de strekningene Stortinget vedtok å prioritere i 1993.

Gardermobanen

Østfoldbanen nytt dobbeltspor

Vestfoldbanen nytt dobbelspor

Ringeriksbanen mellom Oslo og Hønefoss

Det har ikke blitt helt slik Stortinget vedtok...

Dette er fullført:

Dette bygde de:

Gardermobanen ble fullført i 1999.

Siden da er det bare fullført 33 kilometer ny jernbane her i landet.

Kartet viser hva som er fullført på de prioriterte strekningene rundt Oslo.

I tabellen under ser du lengden på de forskjellige strekningene og når de sto ferdige.

Fullførte jernbanestrekninger:

Fullførte jernbanestrekninger:

Ski

Moss

40 km dobbeltspor

1996

Oslo

Gardermoen

64 km dobbeltspor

1999

Såstad

Haug

7 km dobbeltspor

2000

Bergsenga

Holm

12km dobbeltspor

2001

Sandvika

Asker

9 km dobbeltspor

2005

Tilsammen er det bygd 33,4 kilometer nye jernbanestrekninger her i landet de siste 10 årene. Det er til sammenligning like mye som det ble åpnet ny firefelts motorvei bare i fjor.

Se også artikkelen "Supertog på krøtterstier"