Hopp til innhold

Hver tredje Mowi-laks døde i merdene

– Skremmende høye dødstall. Denne fisken lider, sier professor Trygve Poppe om forholdene hos verdens største lakseoppdretter, norske Mowi.

Laks i merd

Nesten 37 prosent dødelighet. Det var situasjonen for laks som ble satt ut på Mowis anlegg på Hitra i 2020. Dermed var dødeligheten her over dobbelt så høy som snittet i bransjen.

Foto: Mowi

Mer enn hver tredje laks som ble satt ut i sjøen, overlevde ikke.

Dette er det triste faktum fra Mowis anlegg «Kåholmen» på Hitra i Trøndelag.

Mattilsynet Midt gjennomførte i 2022 en selskapsrevisjon av sju oppdrettsanlegg som tilhører oppdrettsgiganten. Alle hadde i lang tid hatt problemer. Ved fire av de sju anleggene som ble undersøkt, var dødeligheten på over 30 prosent for laks som ble satt ut i 2020 og 2021.

Klassisk eksempel

Dette er stygge tall. Mowi har holdt på svært lenge i bransjen. Man bør forvente bedre av verdens største oppdrettsselskap, sier professor emeritus Trygve Poppe. Han arbeidet i mange år på Norges veterinærhøgskole og regnes som en av landets fremste forskere på fiskehelse.

Trygve Poppe

Professor Trygve Poppe mener det er skremmende høye dødstall hos verdens største oppdrettsselskap

Foto: Stine Bækkelien / NRK

Dette har pågått over tid. Og det er et klassisk eksempel på dårlig dyrevelferd som kulminerer med død. Denne fisken har hatt det vondt lenge, sier Poppe til NRK.

Negativ utvikling

I revisjonen kom Kåholmen ut med en dødelighet på 36,8 %. Men virksomhetene på Brettingen, Bjørlykkestranda og Austvika bikket også 30-tallet. Ingen av Mowi-anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet hadde en dødelighet på under 16 prosent.

Tallene viser en negativ utvikling for oppdrettsselskapet som har milliardær John Fredriksen og Folketrygdfondet som største aksjonærer. Laksen i tidligere produksjoner hadde en betydelig lavere dødelighet. På anlegget «Austvika» i Flatanger var dødeligheten for utsatt fisk i 2019 på 8,1 %. I 2021 var dette firedoblet, til 33,4 %.

Gjennomsnittlig dødelighet i oppdrettsbransjen er på 15 %.

Alle de sju Mowi-anleggene som ble revidert, hadde en negativ utvikling.

Grafikk som viser fiskedødelighet hos Mowi i 2020 og 2021

Tallenes tale. Fire av Mowis anlegg hadde en dødelighet på over 30 %. Ingen av de sju nådde sine egne målsettinger for laksen som ble satt ut i 2020 og 2021.

Grafikk: NRK

«Noen uheldige tilfeller»

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi sier at driften ved de sju anleggene ikke er representativ for konsernets virksomhet. Han viser til at Mowi har 141 anlegg i Norge. Funnene i rapporten kaller han «noen uheldige tilfeller».

Fiskens velferd er viktig for Mowi av både etiske og økonomiske hensyn. Det er i vår interesse at fisken skal ha det så bra som mulig. På anleggene som ble undersøkt av Mattilsynet, var det særskilte utfordringer med sykdom. Produksjonen går langt bedre her nå, og dødeligheten er under snittet for næringa.

Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi

Noen uheldige tilfeller, sier kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i Mowi om den høye laksedødeligheten i selskapet.

Foto: Mowi

Betyr det at vi ikke kommer til å se slike dødstall igjen fra Mowi?

Det kan oppstå særskilte utfordringer med sykdom. Det vet alle som jobber med husdyrhold. Vi jobber knallhardt hver dag for at fisken skal ha det så bra som mulig.

Setter ut syk og svak fisk

Mattilsynet har flere kritiske bemerkninger til Mowi.

I rapporten heter det blant annet at Mowi i liten grad vurderer årsaker til dødelighet opp mot fiskehelse- og fiskevelferdsutfordringer.

«Vi har også observert at det i liten grad settes inn aktuelle forebyggende og effektive tiltak for å unngå at fiskedødelighet med samme årsak oppstår på nytt ved neste utsett», skriver Mattilsynet i rapporten.

Oppdrettskjempen får også kritikk for å ha satt ut fisk som ikke var frisk.

«Mattilsynet har observert at det er blitt satt ut svak/syk fisk».

Konklusjonen er at dette er et brudd på regelverket og Akvakulturforskriften.

Mattilsynet fant dessverre svikt i noen av rutinene våre. Vi har lukket avvikene innen fristen og forholdene er utbedret, sier Hjetland i Mowi.

Bommer på egne mål

Dødstallene krasjer også med Mowis egne målsettinger. Selskapet har en ambisjon om at dødeligheten i merdene skal være lavere enn 5 prosent i Region nord og 10 prosent i Region midt.

«Mål på overlevelse ble ikke nådd på noen av de 7 utvalgte lokalitetene», heter det i rapporten fra Mattilsynet.

Trygve Poppe mener det er inntjening og de sterke kravene om økonomisk utbytte som driver Mowi.

Dyrevelferd og fiskehelse kommer i bakleksa, sier han.

Dette avviser Ole Helge Hjetland i Mowi.

Vi er kjent med Poppes syn. Men for å lykkes finansielt i havbruksnæringa, er god fiskehelse helt avgjørende. Vi tar dette på alvor.

Et tankekors

Professor Trygve Poppe trekker også fram et annet forhold:

– Rapporten viser over 30 prosent dødelighet. Men her er det også fisk som har vært utsatt for akkurat samme behandling, og som har overlevd. Hvordan tror du den har hatt det? Det er et tankekors.

Hva er dine utfordringer til bransjen?

De bør stoppe nå og finne løsninger fremfor å øke produksjonen.

Mattilsynet opplyser til NRK at funnene som ble gjort ved de sju anleggene til Mowi innebærer brudd på Dyrevelferdsloven. Dette vil imidlertid ikke få noen økonomiske konsekvenser for selskapet i form av bøter eller forelegg. Mowi må bare endre rutinene sine.

Hei!

Vi jobber for tiden mye med saker om oppdrettsnæringen. Har du tips til oss, eller vet noe om næringen som du synes vi bør kjenne til eller sjekke ut? Send oss gjerne en e-post! Eventuelt kan du ringe oss på 95.22.30.63. Det samme nummeret kan du bruke på den krypterte appen Signal.