Hopp til innhold

Guttene i Silje-saken anker til Riksadvokaten

To av guttene i Silje-saken klager Statsadvokatens avgjørelse inn for Riksadvokaten. – Vi krever at guttene må renvaskes på en måte som fjerner all tvil. Og at de får en uforbeholden unnskyldning, sier advokat Sigurd Klomsæt.

5-åringen som politiet mente var delaktig i drapet på Silje i akebakken i Trondheim i 1994. Han er nå blitt en voksen mann

5-åringen er i dag i 30-årene. Han har levd store deler av livet utpekt som en av de ansvarlige for Silje Redergårds død i 1994.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

17. februar i år erklærte statsadvokat Per Morten Schjetne at de tre små guttene på fire, fem og seks år som fikk skylda for fem år gamle Siljes Marie Redergårds død i 1994, skal anses som uskyldige.

Gleden var umiddelbar stor hos «5-åringen» og «6-åringen», som i dag er i 30-årene.

– Jeg er rørt og kjempeglad. Det føles helt fantastisk å bli renvaska, sa 5-åringen til NRK.

– For en lettelse! Jeg har gått fra å bli ansett som en skyldig i en drapssak i 28 år til å bli uskyldig, sa 6-åringen.

– Må få en uforbeholden unnskyldning

6-åringen uttrykte imidlertid også at han hadde en bismak med statsadvokatens avgjørelse – både i forhold til henleggelseskoden og begrunnelsen.

På fredag anket de to mennene gjennom sine advokater saken inn for Riksadvokaten. Sigurd Klomsæt, advokat til 6-åringen, etterlyser hva som er begrunnelsen for at guttene skal anses som uskyldige.

Advokat Sigurd Klomsæt

Advokat Sigurd Klomsæt sier det er uakseptabelt at hans klient ikke er renvasket på en måte som fjerner all tvil.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

– Statsadvokatens henvisning til uskyldspresumpsjonen – som ingen brydde seg med i 1994 – sier i realiteten lite annet enn at det ikke er bevismessig dekning for å konstatere skyld, sier Klomsæt.

Statsadvokaten henla saken i sin avgjørelse i februar ut ifra at guttene var mindreårige den gang – den samme henleggelseskoden som ble brukt i 1994.

– Når man tilnærmet hele livet har måttet leve med stempel som drapsmann, er det uakseptabelt å ikke bli renvasket på en måte som ikke fjerner all tvil. Da skal henleggelsen være «intet straffbart forhold bevist», sier advokaten.

Han krever også at staten må ta ansvar for feilene som ble gjort mot guttene i 1994 – noe som fikk store konsekvenser for deres liv videre.

– De må få en uforbeholden unnskyldning – slik som Viggo Kristiansen fikk i Baneheia-saken, sier Klomsæt.

– Ikke etterlater tvil blant publikum

Han mener at alle andre begrunnelser enn «intet straffbart forhold bevist» i realiteten vil etterlatte tvil om guttenes skyld, til tross for statsadvokatens henvisning til at de skal anses som uskyldige.

– For guttene er det viktigste at allmennheten overbevises om at de er uskyldige. Det skjer best ved at etterforskningens konklusjon formuleres på en måte som ikke etterlater tvil blant publikum uten forutsetninger for å forstå juridiske spissfindigheter, utdyper 6-åringens advokat.

Silje Marie Redergård

Silje Redergård ble funnet død i en akebakke i Trondheim i 1994.

Foto: Privat / NRK

Anken – som også er signert 5-åringens advokat Johannes Wegner Mæland – avslutter med å igjen kreve at etterforskningen flyttes fra Trondheim til et annet politidistrikt.

Dessverre har etterforskningen som fryktet ikke fremskaffet de funn man sårt hadde håpet og forventet. Guttene kan ikke slå seg til ro med den uvisshet som fortsatt foreligger, sier Klomsæt.

Anken er stilet til statsadvokat Schjetne. Han har ingen kommentar og henviser til at den blir sendt videre til Riksadvokaten for behandling der.

De mistenkte guttene kjemper sitt livs kamp for å bli renvasket. Men hva vil politiet finne i den nye etterforskningen i saken?

De mistenkte guttene kjemper sitt livs kamp for å bli renvasket.