— Endelig skal vi hjem

Kari Ann Volden får ta med seg surrogat-tvillingene sine hjem.

Kari Ann Volden
Foto: Torill Svaar / NRK

— Jeg er bare så utrolig glad. Dette fikk jeg vite for bare et kvarter siden da advokaten min ringte og sa at vi får komme hjem. Det sier Kari Ann Volden til NRK Brennpunkt. Volden har vært strandet i India med sine statsløse tvillinger i 15 måneder.

Får tillatelser

UDI begrunner avgjørelsen med hensynet til utenrikspolitiske forhold:

«Det følger av utlendingsloven § 76 tredje ledd at Justis- og politidepartementet kan instruere om avgjørelsen av enkeltsaker som berører hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Departementet kan, innenfor lovens rammer, ved instruks bestemme hva som skal bli avgjørelsens innhold.

På bakgrunn av instruks fra Justis- og politidepartemetet datert 14.04.2011 utsteder utlendingsdirektoratet oppholdstillatelse til (NN) etter utlendingsloven § 7 trejde ledd på grunnlag av utenrikspolitiske hensyn.»

Verken Volden eller hennes advokat Hilde Guldbakke har ennå sett begrunnelsen fra norske myndigheter, men NRK Brennpunkt har fått bekreftet fra Utenriksdepartementet at tvillingene får innreisetillatelse og oppholdstillatelse, og kan dermed bli med Kari Ann hjem til Norge.

Ambassaden stengt

Volden vet ennå ikke når hun kan sette seg på flyet hjem, fordi det vil ta noe tid å få på plass papirene som trengs for å reise ut av India og komme inn i Norge.
Ambassaden i New Dehli er stengt til over påske, og konsultatet i Mumbai er stengt.

Statsløse

Kari Ann Volden fikk tvillinger i januar 2010 ved hjelp av både eggdonor og sæddonor. Siden dette har Volden vært i India med sine surrogatfødte tvillinger, som er blitt nektet innreise i Norge. Barna er statsløse, og norske myndigheter har nektet å gi dem pass og personnummer.

Brennpunkt fulgte i 2010-2011 Kari Ann Volden og flere norske nybakte foreldre i India. Alle barna er båret frem av kvinner som har tjent penger på å føde barn til norske foreldre som har prøvd alt for å bli mamma og pappa.