Vil ha drapssiktet undersøkt

Påtalemyndigheten har bedt om at det blir gjort en psykiatrisk undersøkelse av mannen som er siktet for drap og to drapsforsøk i Ringerike fengsel.

Ringerike fengsel

Det var den 25. februar alarmen gikk etter at en innsatt ble drept i Ringerike fengsel.

Foto: Torkjell Trædal / NRK

– Vi ønsker å få ham undersøkt for å kunne vurdere risikoen for at han kan gjøre noe lignende igjen, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Sonet en dom på 17,5 år

Den siktede 55-åringen sonet en dom i Ringerike fengsel på 17 år og seks måneder for overlagt drap.

Per Thomas Omholt

Politiadvokat Per Thomas Omholt.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Han er jo tidligere dømt for drap, og da er sannsynligheten ganske stor for at vi bør vurdere forvaringsstraff. For å kunne idømme forvaringsstraff, må vi ha et grunnlag for å kunne si noe om risikoen for ny kriminalitet, sier Omholt.

Bekrefter at det ble brukt kniv

Det mannen er siktet for, både drapet på en 58-åring og drapsforsøk på to andre innsatte, skal ha skjedd i et fellesområde i fengselet på samme tid. Omholt sier politiet mener det var planlagt, og de bekrefter at drapsvåpenet var en kniv.

– Politiet mener siktede først angrep avdøde på avdelingen. Deretter ønsket han å angripe to andre på samme avdeling. Men han ble stanset av personalet i fengselet, forteller Omholt.

Den siktede ble kort tid etter drapet overflyttet til Telemark fengsel i Skien der han nå sitter.

Ihlebæk tror ikke han vil samarbeide

Hvis siktede nå nekter å samarbeide, kan det bli snakk om tvangsinnleggelse i en institusjon der han vil bli observert av to psykiatere eller psykologer; en judisiell observasjon.

Siktedes advokat, Oscar Ihlebæk, sier at han ikke ser noen grunn til at siktede skal gjennomgå en slik undersøkelse.

Oscar Ihlebæk

Advokat Oscar Ihlebæk.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

– Det er ingen grunn til å tvile på at siktede er strafferettslig tilregnelig. Selv sier han at han kan forholde seg til et miljøskifte i en uke eller to, og at han ikke vil motsette seg til slik innleggelse.

– Men jeg har forstått ut fra det siktede sier at han nok ikke kommer til å medvirke veldig til å snakke med psykiatere eller helsepersonale, sier Ihlebæk.