Normal

Vestre Viken vurderer å kutte ut Drammen Taxi

Drammen Taxi kan miste en kontrakt verdt 25 millioner kroner. Vestre Viken vurderer å bryte samarbeidet med selskapet.

Drammen Taxi

Drammen Taxi kan miste en kontrakt verd 25 millioner kroner.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Vi er i ferd med å miste tålmodigheten med dem. Vi har all mulig rett til å avslutte kontrakten med Drammen Taxi. Det er et alternativ som er høyst reelt, sier avdelingsleder Jarle Hovland i Pasientreiser i Vestre Viken.

Drammen Taxi kjører mange pasienter for Vestre Viken. Dette oppdraget utgjør cirka 25 millioner kroner i året, og er en betydelig del av Drammen Taxis omsetning.

Bekymret for pasientene

De siste dagene har NRK fortalt at ansatte i taxiselskapet har henvendt seg til Arbeidstilsynet og fortalt om en arbeidshverdag preget av trusler og frykt.

Flere av de ansatte ved taxisentralen er sykemeldt. Og Arbeidstilsynet gikk også til det skrittet å politianmelde drosjeselskapet i juli, fordi de mener selskapet ikke har håndtert det tilsynet omtaler som et trusselbilde godt nok .

Anmelder Drammen Taxi.

– Vestre Viken vurderer nøye sin avtale med Drammen Taxi. Vi er svært bekymret for hvordan dette vil slå ut for pasientene våre, sier Jarle Hovland i pasientreiser.

– Det er det som er det viktige for oss. Vi må se på hvordan Drammen Taxi leverer helt der ute, der hvor de møter pasientene.

Får stadig flere klager

Vestre Viken har tidligere vist sin misnøye med Drammen Taxi. Helseforetaket har mottatt mange klager på drosjeselskapet - klager som går på geografikunnskaper, språkproblemer, service, og punktlighet.

Taxi

Vestre Viken får stadig flere klager på Drammen Taxi, som har pasientkjøringen for helseforetaket.

Foto: Idar krogstad / NRK

I februar i år gjorde de det klart for Drammen Taxi at noe måtte gjøres. Men Hovland mener at det ikke har gått i riktig retning.

– Dessverre er klagene økende.

– Hva handler klagene om?

– Det går på for sen henting hjemme, for sen ankomst til behandling, det går på å ikke rekke Helseekspressen.

– Og det er klart, at rekker man ikke fram til frambringertidspunkt for Helseekspressen, så blir konsekvensene ganske store, nemlig at disse transportene må kjøre etter bussene for å ta dem igjen, eventuelt kjøre helt fram til bestemmelsesstedet.

En slik reise fra Nesbyen til Drammen, med venting og retur, koster borti 5000 kroner. Vi må kunne stole på dette transport- og logistikkapparatet vårt. Fullt ut.

– Og det gjør dere ikke?

– Vi kan ikke gjøre det. Det er veldig mange ting nå, som dessverre gjør at vi ikke kan det. Men, som sagt, vi må lytte litt til forklaringene bak det, for bak ethvert tall ligger det alltid en forklaring.

Skal møte Drammen Taxi torsdag

Og Hovland ser ikke bort fra at uroen i og rundt taxiselskapet kan være en medvirkende årsak.

Arbeiderpartiets gruppeleder vil ha full opprydding i taxibråk

Arbeidstilsynet har fått flere henvendelser om taxibråk

– Anmeldelsen av Drammen Taxi er et kraftig signal

– Det tyder jo på, at dette med intern uro kan ha slått ut på kvaliteten i tjenestene.

Asif Khalil, leder og styreleder i Drammen Taxi

Asif Khalil, leder og styreleder i Drammen Taxi,

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Nå er Vestre Viken i ferd med å miste tålmodigheten, og sier at de vurderer nøye om kontrakten med Drammen Taxi skal avsluttes.

– Det kan komme til å bli tilfelle. Vi har et måleprogram, et oppfølgingsprogram. Vi vil trekke våre konklusjoner når den perioden er over, og det er den nå. Da vil vi lytte til hvilke argumenter Drammen Taxi har å komme med. Hvis det, mot formodning, ikke er godt nok, så har vi all mulig rett til å avslutte 30. juni 2013. Det er et alternativ som er høyst reelt, sier Hovland.

Taxi-ansatte refser Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har anmeldt Drammen Taxi til politiet

Torsdag skal helseforetaket i møte med Drammen Taxi for å diskutere fremtidig samarbeid.

Daglig leder i Drammen Taxi, Asif Khalil, har ikke svart på gjentatte henvendelser fra NRK i denne saken.