Arbeidstilsynet har anmeldt Drammen Taxi til politiet

Arbeidstilsynet har anmeldt Drammen Taxi til politiet for ikke å ha håndtert det tilsynet omtaler som et trusselbilde godt nok.

Asif Khalil, leder og styreleder i Drammen Taxi

- Jeg har ikke hørt noe om noen anmeldelse, sier Asif Khalil, som er styreleder og daglig leder i Drammen Taxi.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Jeg har ikke hørt noen ting om noen anmeldelse av Drammen Taxi, sier Asif Khalil, som er styreleder og daglig leder i selskapet.

Politiet i Søndre Buskerud fikk anmeldelsen fra Arbeidstilsynet på sitt bord den 11. juli i år.

15 ansatte hos Drammen Taxi er sykemeldt.

Politimester Søndre Buskerud politidistrikt, Christine Fossen

Politimester Christine Fossen vil ikke kommentere anmeldelsen.

Foto: Politiet

Politiet er uvanlig ordknappe i denne saken. Hverken politimester Christine Fossen, ansvarlig jurist Jarle Vist eller andre med kjennskap til saken vil gi noen som helst kommentar.

Skal etterforskes raskt og grundig

Riksadvokaten har slått fast at alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet skal etterforskes med særlig grundighet og høyt tempo.

NRK erfarer at Arbeidstilsynet er svært lite tilfreds med fremdriften i politiets etterforskning i denne saken, men ingen i Arbeidstilsynet vil si noe om det.

Tilsynssjef Jan W. Muggerud

Tilsynssjef Jan W. Muggerud er også ordknapp.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Vår policy er at vi ikke kommenterer anmeldelser, sier tilsynssjef Jan W. Muggerud.

– Dere har helt konkret oppfordret folk som føler seg truet til å stå fram og fortelle om det. Vil ikke disse personene kunne føle en mye større trygghet hvis de vet at dette er en sak som er anmeldt, og at politiet er i gang med etterforskning?

– Som sagt, det er vår policy at vi ikke uttaler oss om anmeldelser, sier Muggerud.

Har ligget på politiets bord i nesten to måneder

I og med at politiet kategorisk avviser å si noe som helst om saken, er det ikke kjent hvor langt de er kommet med etterforskningen.

Men Asif Khalil, som er styreleder i Drammen Taxi, sier altså at han ikke kjenner noe til at selskapet er anmeldt, nesten to måneder etter at anmeldelsen havnet på politiets bord.

– Det er helt nytt for meg. Det jeg føler er viktig, er at hvis Arbeidstilsynet nå har levert en anmeldelse, så burde det kommet opp på tilsynsmøtet i forrige uke. Det var ikke noe tema, så jeg oppfatter ikke det som reelt, slik jeg ser det.

Arbeidstilsynet har anmeldt Drammen Taxi

Arbeidstilsynet har anmeldt Drammen Taxi til politiet. Her er seniorrådgiver Steinar Høiback på vei inn til tilsynsbesøk ved bedriften sist torsdag.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Arbeidstilsynet mener at dere ikke har gjort nok for å komme til bunns i det de omtaler som et trusselbilde?

– Det er jeg totalt uenig i. Vi har brukt såpass mye ressurser faglig, i forhold til det med advokattjenester, og vi har brukt innleid konsulent. I tillegg er det interne ressurser her som har hatt fokus på å bedre forholdene. Vi har brukt mye tid på dette, og gått inn i en omfattende prosess for å rydde opp.

– Jeg oppfatter det som at en del av dem som faktisk sier dette her, det er en tre – fire ansatte som har en annen agenda, og som ikke vil at dette skal gå bra, sier Asif Khalil.

– Det finnes en omfattende dokumentasjon på at vi har gjort det vi har gjort, og at vi har gått inn for å rydde opp, sier han.

Stadig tydeligere trusselbilde

Etter tilsynet sist torsdag, fortalte seinorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet om et trusselbilde som var blitt stadig tydeligere.

– Vi har fått mange signaler fra ansatte som opplever at de har en trusselsituasjon knyttet til sitt arbeidsmiljø. Vi har bedt dem om å konkretisere dette mange ganger, for vi trenger en konkretisering av hva dette dreier seg om. Vi har også oppfordret dem til å gå til sin leder. De ansatte skal ikke oppleve trusler på sin arbeidsplass, sier Høiback.

Dere har vært kjent med dette lenge, dere hadde det første tilsynet for flere måneder siden?

– Det er vel ikke riktig å si at vi har vært kjent med dagens trusselbilde, slik arbeidstakerne opplever det, så lenge.

- Dette er ting som har kommet sakte, men sikkert, krypende frem, sier Høiback.

Steinar Høyback i Arbeidstilsynet

- Dette er ting som har kommet sakte, men sikkert krypende fram, sier seniorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK