Barn vaksineres - færre syke i hele befolkningen

I 2006 ble pneumokokk-vaksinen tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet. Det nyter hele befolkningen godt av.

Vaksinesprøyte

93 prosent av foreldrene velger å la barna ta pneumokokk-vaksinen (illustrasjonsbilde).

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Før de aller minste barna fikk vaksine mot pneumokokk-bakterier, ble i overkant av hundre barn alvorlig syke hvert år. Da vaksinen ble innført, ga den umiddelbar virkning. Antallet barn som blir syke har gått gradvis nedover, og i 2015 var det 19 tilfeller.

Pneumokokk-bakterier kan gi sykdom som bihulebetennelse og ørebetennelse, men enkelte kan få lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Halvering i hele befolkningen

Vaksinen gir imidlertid en god effekt også i resten av befolkningen. For antallet mennesker som blir alvorlig syke, er halvert siden 2006.

Didrik Vestrheim

Didrik Vestrheim sier at pneumokokk-vaksinen hele tiden utvikles, for at den skal gi en bredere og bedre beskyttelse.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Hvis vi ser alle aldersgrupper samlet, så har vi hatt en reduksjon fra rundt tusen tilfeller til fem hundre. Den største nedgangen har vært blant voksne over 65 år, sier direktør i avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet, Didrik Vestrheim.

Han forsvarte i 2012 sin doktoravhandling om pneumokokk-vaksinen. Det at vaksinen gir en god effekt også blant dem som ikke har tatt vaksinen, kom ikke overraskende på Vestrheim.

– Det var forventet, men vi visste ikke hvor stor denne reduksjonen kom til å bli.

Les også:

Beskytter mot de farligste variantene

Det finnes 97 kjente typer av pneumokokk-bakterien, som vanligvis er å finne i nesene til mange av oss. Et fåtall av disse typene er årsak til de fleste tilfellene av alvorlig sykdom, og det er disse bakteriene vaksinen beskytter mot.

Fra slutten av 70-tallet har det vært en vaksine på markedet for voksne og eldre. Denne anbefaler helsemyndighetene at eldre tar, men det var først etter årtusenskiftet det kom en vaksine som også barn utviklet antistoffer av.

– Da man begynte å utvikle vaksinen kommersielt, og den ble tilgjengelig i Norge, tok man utgangspunktet i de pneumokokk-typene som var de vanligste årsakene til alvorlig sykdom. Vaksinen ble formulert ut fra det, sier Vestrheim.

Nær en av ti takker nei

På landsbasis velger rundt 93 prosent av foreldre å vaksinere barna sine. I Drammen ligger de så vidt over landsgjennomsnittet, og kun en av tjue takker nei.

Line Nordhaug

Enhetsleder for helsestasjonene i Drammen, Line Nordhaug, er fornøyd med at flesteparten velger å vaksinere barna sine.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Enhetsleder for helsestasjonene i kommunen, Line Nordhaug, er fornøyd med den høye vaksinasjonsgraden. De fleste som bestemmer seg for å droppe vaksinen, har allerede tatt avgjørelsen seg før de kommer.

– Hvis de takker nei til barnevaksinasjonsprogrammet, så er det ikke bare én vaksine de ikke ønsker. Det er oftest hele programmet de ikke vil ha, sier Nordhaug.

Uansett er hennes oppfordring at flest mulig vaksinerer barna sine.

– En høy vaksinasjonsdekning gir god beskyttelse for alle.