– Utøya-ofre går foran i psykologkøen

Viktig at andre med psykiske problemer ikke blir glemt, sier kommunelege.

22. juli-kommisjonen på Utøya

Helsemyndighetene er nå i gang med runde to av tre for å sjekke hvordan det går med ungdommene fra Utøya 22. juli og familiene deres.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Einar Braaten

Kommunelege i Nedre og Øvre Eiker, Einar Braaten.

Foto: Nedre Eiker kommune

Helsemyndighetene bør gi alle kriserammede like god oppfølging og tilrettelegging som Utøya-ofrene. Det sier kommunelege i Nedre og Øvre Eiker, Einar Braaten.

Det er lange køer for å få psykiatrisk hjelp dersom man har opplevd dødsulykker, selvmord eller andre tragedier i familien.

– Vi sliter med lange ventelister og mange folk finner alternative måter. Fastlegen går lenger enn de egentlig har kapasitet til for å hjelpe pasientene sine. Og mange pasienter blir gående hjemme og får mer og mer problemer uten hjelp, sier kommunelegen til NRK.no.

Utøya-ofre får spesialbehandling

Det kan være flere grunner til at mennesker får alvorlige psykiske problemer. I Eiker kommunene bor mange av de som opplevde terroren på Utøya. Men i samme område bor også mange som har like vonde opplevelser og samme behov for hjelp uten at det handler om massedrapene på Utøya.

– Trafikkulykker, togulykker, selvmord, voldtekt og andre ting som kan gi alvorlige psykiske problemer. De får de samme reaksjonene som de som var på Utøya, seier kommunelege Einar Braaten.

Etter Utøya- massakren har det vært sterkt fokus på dem som var der ute. Det syns kommunelegen er viktig og rett.

Men han peker på at alle de andre som trenger hjelp ikke har egen kontaktperson i kommunen eller kommer foran i køen hos NAV.

– Helsedirektoratet henvender seg til oss nå og snakker om ofrene etter Utøya. Vi ute i kommunene ønsker selvfølgelig at prinsippet om like helsetjenester til mennesker med like reaksjoner og sjukdommer skal opprettholdes.

Kapasitetsproblemer

Bjørn Gullvåg

Assisterende direktør Bjørn Gullvåg i Helsedirektoratet.

Foto: Anders Brekke / NRK

– Vi har sagt at de skal få prioritet i likhet med andre som har alvorlige tilstander og som skal ha prioritet, sier assisterende direktør Bjørn Gullvåg i Helsedirektoratet.

– Det skal hele tiden gjøres en vurdering av de som har størst behov. Og det skal tas hensyn til alvorligheten i tilstanden. Og det gjelder både de som er rammet på grunn av terroranslagene, men det vil også dreie seg om andre pasienter. Det er klart det kan være kapasitetsproblemer, sier Gullvåg.

– Får dere meldt inn rundt i landet at det er kø i psykiatrien?

– Det er kø i psykisk helsevern. Men vi har fått tilbakemeldinger fra kommunene i forbindelse med oppfølgingen etter 22. juli. Og 95 prosent av kommunene sier at de har kapasitet og kompetanse til å ivareta dette på en god måte.

Ikke alle de 500 som overlevde Utøya trenger den tyngste oppfølgingen innen psykiatrien. Helsemyndighetene er nå i gang med runde to av tre for å sjekke hvordan det går med ungdommene fra Utøya 22. juli og familiene deres.