Hopp til innhold

Er ønsket, men: – Dette skader Ukrainas sak

Politikere i Drammen vil kun ta imot ukrainske flyktninger. Nataliya Yeremeyeva, nestleder i den ukrainske forening, sier at det ikke er riktig hvis en kommune velger å kun hjelpe én etnisk gruppe.

nnn

Nataliya Yeremeyeva sier at det ikke er riktig hvis en kommune velger å kun hjelpe én etnisk gruppe.

Foto: Privat

Flertallspartiene i Drammen vil kun ta imot flyktninger fra Ukraina. Saken skal behandles i kommunestyremøtet tirsdag kveld.

Les også Stemte mot egen mening i omstridt flyktningvedtak: – Føler meg som en lort

Turid Solberg Thomassen (KrF)

Nataliya Yeremeyeva mener at integreringen ikke må brukes som kriterie av hvem som tas imot som flyktning.

– Integrering er en vanskelig prosess. Integrering av fordrevne fra Ukraina har også sine utfordringer, og kommuner bør være godt forberedt på dem, sier hun.

Yeremeyeva forteller at hun ser det som et tydelig tegn på at kommuner er i en sårbar situasjon og tar slike beslutninger.

– Jeg mener at det er svært uheldig at vi er vitne til situasjoner der kommuner står overfor så mange utfordringer at de er nødt til å ta avgjørelser som ikke ville vært aktuelle under normale omstendigheter.

Les også Vil bare ta imot ukrainske flyktninger: – Dette må være en spøk

Drammen rådhus

Viktig å ikke politisere saken

Yeremeyeva mener at vi ikke bør politisere denne saken ved å bruke ord som diskriminering eller noe annet med en svært negativ betydning.

– Vi bør heller se grundigere på saken og forsøke å løse de eksisterende problemene. Jeg prøver ikke å forsvare hvorfor Drammen kommune har tatt en slik avgjørelse, men det er viktig å ikke politisere saken.

– Dette politiske spillet skader både Ukrainas sak og alle de gode tingene som Norge har gjort for alle flyktninggrupper.

Hun håper på bedre samarbeid mellom statlig og kommunalt nivå.

– De fleste norske kommuner har fått mange utfordringer på grunn av de høye ankomsttallene etter flyktningstrømmen fra Ukraina.

– Det er trist at kommunene ikke får tilstrekkelig veiledning og støtte fra staten om hvordan vi kan håndtere den høye tilstrømningen av flyktninger til Norge.

Et politisk spill

Nermina Lieskovica, teamleder ved Jasmin kvinnenettverk i Drammen, mener at det ikke er greit at politikere bare vil ta imot ukrainske flyktninger.

Jasmin

Nermina Lieskovica, teamleder ved Jasmin kvinnenettverk i Drammen

Foto: Privat

– De burde bruke makten de har fått på noe annet enn det der. Det ville vært best å konsentrere seg om å jobbe med integrere flyktninger og ha fokus på noe annet enn det temaet nå.

– Flyktninger er flyktninger uansett hvor de kommer fra. Alle er påvirket av krigen og har mange problemer, og alle trenger samme hjelp til å integrere seg. Noen bruker lenger tid enn andre, sier hun

Lieskovica har selv vært flyktning, og vært i Norge i 30 år. I tillegg har hun jobbet med flyktninger i mange år.

Hun vil ikke kalle det diskriminering, men en feil avgjørelse. Hun forteller at det som skjer nå er et politisk spill.

– Ikke hele Drammen kommune er enig i det forslaget politikerne har kommet med. Drammen kommune har vært åpen mot flyktninger i veldig mange år.

Hun håper at kommunen tar imot 340 flyktninger slik Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) foreslo.

– Ikke bare ukrainske, men de som trenger hjelp.