NRK Meny
Normal

Tilsyn fant alvorlig lovbrudd ved slamanlegg

Krødsherad kommune har blitt tatt for fire alvorlige brudd på reglementet etter et tilsyn ved slamanlegget.

Laster kart, vennligst vent...

Laguneanlegget i Krødsherad har blant annet tillatelse til å ta imot cirka 2000 kubikkmeter kloakkslam fra septiktanker og fra renseanleggene i kommunen.

Da fylkesmannen var på forurensningstilsyn ved Slettemoen laguneanlegg i høst fant de fire ulike brudd. Svært alvorlig, sier Tonje Røland Brasetvik, rådgiver hos fylkesmannen i Buskerud.

– De tar imot for mye masser, de tar imot masser som ikke er omfattet tillatelsen og som kan være farlige stoffer, de har ikke god nok overvåkning av utslipp fra anlegget sitt, også har de ikke god nok internkontroll.

Hun forteller at to av punktene også er påpekt i tidligere tilsyn og at det gjør situasjonen ekstra alvorlig.

Ikke fulgt opp godt nok

Laguneanlegget i Krødsherad har blant annet tillatelse til å ta imot cirka 2000 kubikkmeter kloakkslam fra septiktanker og fra renseanleggene i kommunen. Tilsynet i høst avdekket at anlegget hadde tatt imot nesten dobbelt så mye.

Tonje Røland Brasetvik,

ALVORLIG: Tonje Røland Brasetvik, rådgiver hos fylkesmannen i Buskerud sier at tilsynet tar lovbruddene ved laguneanlegget svært alvorlig.

Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

Samtidig ble det avdekket at anlegget ikke har kontroll på utslipp fra anlegget. Internkontrollen fungerer heller ikke, det har den aldri gjort de 23 årene anlegget har vært i drift.

Roy Andre Midtgård, teknisk sjef i Krødsherad kommune innrømmer at de ikke har passet godt nok på.

– Det er så enkelt som at vi ikke har fått fulgt opp tett nok. Vi har et godt forbedringspotensial her, det er ingen hemmelighet.

Han mener at størrelsen på kommunen har hatt noe å si for at det har blitt så mange alvorlige brudd på reglementet.

– I denne kommunen, og sikker flere små kommuner, er mangel på godt kompetent personell en av de tingene som er til offer. Samtidig så har det dessverre vært manglende fokus på kravene her fordi man har sett etter nytt renseanlegg og ny sluttbehandling av slam.

Tatt imot farlige stoffer

I tillegg er noe av slammet som er tatt imot fra grøfter langs veien og andre byggeprosjekter. Dette har ikke anlegget lov å motta.

– Det er alvorlig når vi har gjort en vurdering på hva som er akseptabel miljøbelastning, og de bryter tillatelsen i så stor grad som de gjør. De tar imot noe som kan inneholder farlige stoffer. Det er ting vi ikke vil ha ut uten at vi har god kontroll, sier Røland Brasetvik.

Midtgård, som selv ble ansatt i februar i år, lover at det skal bli ryddet opp.

– Det er åpenbart en glipp. Det er små mengder, derfor har det havnet der det er havnet. Det er den vurderingen som er gjort. Nå har vi tatt kontakt med andre plasser som har egne mottak. Så vil vi endre praksis i fremtiden.

Krødsherad kommune risikerer en tvangsmulkt på 100.000 kroner hvis ikke det blir ryddet opp innen fristene.