Slik vil hun plassere Buskerud-politiet

Politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt anbefaler i alt fem politi- og lensmannsdistrikter i fylket.

Christine Fossen
Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Til sammen vil Fossen ha elleve politistasjoner og lensmannskontorer, såkalte tjenestesteder. Disse foreslås å ligge under fem såkalte tjenesteenheter i Drammen, Eiker, Kongsberg, Hønefoss og Hallingdal, står det i tilrådningen som ble klar fredag.

Drammen politistasjon foreslås å være administrasjonsstedet.

Kutter 18 kontorer i tre fylker

Politimesteren vil at hele Sør-Øst politidistriktet, som dekker Buskerud, Vestfold og Telemark, skal bestå av til sammen 25 politistasjoner og lensmannskontorer som igjen skal være organisert i 13 tjenesteenheter. Det er en reduksjon på 18 kontorer i de fire tidligere politidistriktene i Sør-Øst.

Anbefalingen skal til behandling mandag 12. desember i politimesterens styringsgruppe som består av representanter fra kommunene i Sør-Øst, ansatte og hovedverneombud. Deretter oversendes den Politidirektoratet innen 15. desember.

Både egne ansatte og kommunene har kommet med innspill i arbeidet med tilrådningen, sier Fossen.

– Vi har mottatt i overkant av 40 høringssvar fra kommuner og andre samarbeidspartnere. Disse er alle gjennomgått og tatt med i vurderingene.

Avgjøres i januar

Søndre og Nordre Buskerud ble 1. januar i år slått sammen med politidistriktene i Vestfold og Telemark, og det nye distriktet fikk navnet Sør-Øst politidistrikt.

Beslutningen om en endelig struktur blir fattet av Politidirektoratet i midten av januar. Da kan det komme endringer i anbefalingen som nå er lagt fram av Fossen.

– Det er mange hensyn å ta – både nærhet til innbyggerne, beredskap og ikke minst kapasitet til å jobbe smart og bedre i tiden som kommer, sier politimesteren.

Fakkeltog for lensmann

Tilrådningen ivaretar en god framtidig organisering av distriktet, mener Fossen.

Mange innbyggere i Flå kommunene er imidlertid opprørte og frykter de mister lensmannen sin, Geir Vidme. I tilrådningen foreslås det at Flå og Nes slås sammen til ett lensmannskontor med tjenestested i Nes.

Torsdag arrangerte bygda fakkeltog for Vidme for å markere at de ønsker å beholde ham.

– Det er klart det gjør inntrykk å se alle menneskene som engasjerer seg så sterkt. Men Flå er et lite kontor som vi mener kan jobbe sammen med Nes. Vi mener dette vil bli like bra, sier Fossen til NRK.