Bruker millioner - like mange dropper ut av skolen

Buskerud fylkeskommune bruker flere titalls millioner kroner på læringstiltak i den videregående skolen, men klarer ikke å få redusert tallet på antall elever som dropper ut

Dropout i vidergående skole

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at spesielt gutter med minoritetsbakgrunn er i risikosonen for å droppe ut av skolen.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB scanpix

Til tross for målbevisst arbeid gjennom mange år ligger Buskerud langt under det nasjonale målet, og like mange elever hopper av i dag som for ti år siden.

– Vi synes vi har gjort mye bra for enkeltindivider, men vi skulle gjerne sett at vi klarer å nå det nasjonale målet i 2015, sier Stein Morten Øen, assisterende fylkesutdanningssjef i Buskerud.

Stein Morten Øen

Assisterende fylkesutdanningssjef i Buskerud, Stein Morten Øen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Han er en av dem som har ansvaret for satsingen på videregående opplæring i fylket. Målet han sikter til er at 75 prosent av elevene skal fullføre videregående. Det er Buskerud foreløpig langt unna. I dette fylket fullfører bare 69 prosent av elevene som starter på videregående opplæring.

– Dette er tall vi ikke på noen måte kan slå oss til ro med, sier han.

Les også:

Stabile tall

Det var i 2008 fylkeskommunen startet arbeidet med å få ned tallet på elever som dropper ut av den videregående skolen, men tall NRK har fått tilgang til viser at lite har skjedd.

Siden 2004 og frem til i dag, har prosentandelen dropout-elever ligget stabilt. Det er nesten ingen endring, til tross for at fylkeskommunen bare i 2014 alene bruker over 30 millioner kroner på ulike læringstiltak, som skal få flere elever til å fullføre utdannelsen istedenfor å slutte.

– Fylkestinget vedtok for et par år siden "Kunnskapsskolen i Buskerud", som var en stor, bredt anlagt satsing for å maksimere læringen og minimere frafallet. De har bevilget en god del penger, og gitt et klart oppdrag med mange forskjellige tiltak vi skal gjennomføre, sier Øen.

Komplekse årsaker

Åse Gunn Reiert

– Det er mange årsaker til frafallet, sier rådgiver Åse Gunn Reiert.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er så mange og komplekse årsaker til at mange faller fra. og det gjør at vi hele tiden må satse på mange tiltak, sier Åse Gunn Reiert.

Som rådgiver på utdanningsseksjonen i fylkeskommunen skal hun hver dag prøve å sette handling bak ordene slik at andelen dropout-elever blir mindre. Hun er fornøyd med hvordan pengene blir brukt.

– Det vil alltid være behov for mer penger, men samtidig tenker jeg at vi må bruke de pengene vi har på best mulig måte. Det tror jeg vi skal få til, sier hun.

Minoritetsbakgrunn

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at spesielt gutter med minoritetsbakgrunn er i risikosonen for å droppe ut av skolen. I Buskerud har denne gruppen mulighet for gratis språkopplæring og forberedende kurs til videregående opplæring, men utdanningssjefen mener denne gruppen elever må følges nøye.

– Det er ikke noen intern statistikk i våre systemer som følger denne gruppen spesielt. Vi merker dem ikke på noen måte, men det er noe vi må vurdere å gjøre, sett i lys av rapporten fra SSB, sier Øen.

Les også:

Heve kompetansen

Rådgiver Åse Gunn Reiert forteller at det er satt i gang et større prosjekt i regi av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det går ut på å heve kompetansen hos lærere i når det gjelder de utfordringene de opplever i forbindelse med denne elevgruppen.

– Tre kommuner og fem videregående skoler er med, og dette er en satsing vi har store forventninger til. sier hun.