Normal

Refser foreldre som sender jenter på koranskoler i utlandet

Drammen AUFs leder Rutkay Sabri er bekymret for hvilken tankegang tyrkiske jenter kommer tilbake med til Norge etter å ha gått på koranskoler i utlandet.

Rutkay Sabri

KRITISK: Rutkay Sabri kjenner flere unge som har blitt sendt på koranskoler i utlandet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Ofte lærer de mye om religion, hvordan de skal tjene Gud, og de vokser opp med en helt annen tankegang enn den vi er vant til i det norske samfunnet. Det er veldig konservativt og religiøst, sier Sabri til NRK tirsdag.

Mandag kunne NRK fortelle om den tyrkiske menigheten Det Islamske Kultursenter i Drammen, som har rundt 1400 medlemmer. Når barna er 15 år og går ut av 10. trinn, har ikke menigheten noe mer tilbud til ungdommene. Da er det flere som sendes på koranskole i Belgia eller Tyrkia.

– Jeg kjenner folk som har vært i den situasjonen. Jeg syns det er respektløs overfor det norske samfunnet at foreldrene og menigheten tillater at jentene kan ta et friår før de begynner på videregående skole for å gå på koranskole i utlandet, sier Drammen AUFs leder.

– Religion først

Sabri er svært kritisk til undervisningen som blir gitt jenter på tyrkiske koranskoler.

– På disse skolene har vi sett at de har gått hardt ut mot demokrati, og at man får helt andre tankeganger om hva et demokrati er, om likestilling og andre store politiske saker. Der tenker man religion først, kontra menneskerettigheter. Guds lover blir satt foran de norske lovene.

Det Islamske Kultursenter i Drammen ønsker ikke å fortelle hvor mange jenter som drar på koranskoler hvert år, men NRK kjenner til seks jenter som enten er i Belgia eller Tyrkia på slik religionsundervisning.

Menigheten sier at dette er foreldrenes ansvar og at menigheten kun er veiledere og heller ikke gir økonomisk støtte til jenter som drar.

Barnetrygd

Sabri deler Unni Hellands syn på at foreldre bør miste barnetrygden dersom barnet sendes på koranskole i utlandet. Helland har jobbet 44 år på Fjell skole og opplevde i sin tid som lærer at elever ble tatt ut av grunnskolen for å sendes på koranskole.

– Jeg er helt enig med Unni Helland. Når barna sendes på en skole som ikke har noe med det offentlige å gjøre, som kun er praktisert via religion, så bør foreldre miste den muligheten.