NRK Meny
Normal

Ofrene kan få flere millioner

Terrorofrene fra Utøya og Oslo kan ha krav på penger fra flere typer erstatningsordninger.

Utøya

Ofrene for terrorhandlingene på Utøya og i Oslo kan ha krav på flere typer erstatninger.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Kontoret for voldsoffererstatning forbereder seg nå på rekordutbetalinger etter attentatene mot Regjeringskvartalet og Utøya.

Ivar André Holm

Ivar André Holm ved Kontoret for voldsoffererstaning sier at mange av ofrene vil ha krav på maksimal erstatning.

Foto: Kontoret for voldsoffererstatning

- I fjor ble det utbetalt 197 millioner kroner i voldsoffererstatning i Norge. Utbetalingene man ser for seg i forbindelse med terrorhandlingene vil helt klart være betydelig høyere enn dette beløpet, sier informasjonsansvarlig Ivar André Holm.

Les også:

Svært mange kan få erstatning

Maksimal voldsofferstatning er 40 ganger grunnbeløpet i folketrygden, noe som i dag tilsvarer mer enn tre millioner kroner.

Ivar André Holm sier at mange av de rammede kan ha krav på maksimal erstatningssum.

Famliene til de drepte, de som ble skadd, og de som ble truet, har rett til utbetalinger fra denne ordningen. Det samme kan gjelde mange av de frivillige som, med fare for sitt eget liv, la ut på vannet i egne båter og reddet ungdommer.

- Hvis de har følt seg truet, og er blitt skutt etter, vil de ha krav på erstatning, sier Holm.

Vil gi forskudd på erstatning

Mange av de berørte har allerede bistandsadvokater som kan hjelpe dem med å søker voldsoffererstatning. Andre som mener de kan ha krav på erstatning, kan kontakte kontoret direkte, sier Holm.

- Det ligger søknadsskjema på våre nettsider, men vi er naturligvis forberedt på å hjelpe søkerne, sier han.

Erstatningssøknadene vil ikke bli behandlet før straffesaken mot gjerningsmannen er avsluttet. Det vil imidlertid bli betalt ut forskudd til søkere som helt klart har rett til erstatning, sier Holm.

Kan få penger fra flere forsikringsordninger

Stine Neverdal

- Det vil være mulig å få utbetalinger fra flere forsikringer. Det sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

Foto: FNO

Personer som har fått fysiske eller psykiske skader i forbindelse med terrorhandlingene, vil i tillegg kunne få erstatning gjennom flere ulike forsikringsordninger.

- Når det gjelder barn og unge, kan det være snakk om ulike typer reiseforsikring med ulykkesdekning, det kan være barneulykkeforsikring eller det kan være barneforsikring, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

- Når det gjelder voksne, kan det være en rekke forsikringer som kan være aktuelle. Det kan være jobbrelaterte forsikringer gjennom arbeidsplass og fagforening, og private forsikringer folk har tegnet. Kontakt selskapet, så vil de hjelpe til med å finne ut hva den enkelte har krav på, sier Neverdal.

- Hvis noen har flere forsikringer som dekker slike skader, vil de ha krav på flere utbetalinger?

- Ja. Når det gjelder personforsikringer, vil de da kunne få utbetalinger både fra for eksempel en reiseforsikring, og en barneforsikring.

Neverdal sier at alle forsikringsselskaper har satt av egne folk som jobber med disse sakene, og at de er innstilt på å gi folk som tar kontakt rask og god hjelp.

- Kontakt advokat

Advokat Sjak Haaheim mener at de som er berørt av terrorhandlingene, bør skaffe seg juridisk hjelp for å sikre seg at de får det de har krav på.

Haaheim er tidligere politiadvokat, og har nå spesialisert seg på å gi bistand til personer som har vært ofre for straffbare handlinger.

Han er bekymret for at mangel på juridisk bistand kan føre til at folk ikke får det de har krav på.

Politiadvokat Sjak R. Haaheim

Advokat Sjak R. Haaheim anbefaler folk å kontakte advokat for å sikre seg at de får innfridd sine krav.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Vi vet i dag ut fra undersøkelser som er gjort, at det er mange som har et krav i straffesaker, som ikke får fremmet dette kravet, fordi de ikke får juridisk hjelp.

- Jeg håper domstolen i denne saken er liberal når det gjelder å oppnevne bistandsadvokater, og at man ikke er altfor firkantet med bestemmelsen.

De som faller utenfor, kan nemlig risikere å få krenket sine rettigheter, og de kan måtte betale sine advokatutgifter selv i første omgang, sier Haaheim.

Han sier at de fleste advokater raskt vil kunne svare på om en person har krav på å få dekket utgifter til juridisk bistand, og legger til at det også finnes forsikringsordninger som dekker slike kostnader.