Hopp til innhold

ME-syke Heidi konfronterte Nakstad

Er det en sammenheng mellom long covid og ME? Vil det brukes mer penger til forskning? Dette svarte assisterende helsedirektør Espen Nakstad og statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet.

Heidi Solberg Økland

Heidi Solberg Økland har blitt satt helt ut av spill av ME og korona. Hun etterlyser bedre kompetanse hos fastlegene.

Foto: Privat

Heidi S. Økland fra Krokstadelva har hatt ME siden 2017 etter en infeksjon. I 2018/2019 var hun på bedringens vei og studerte til å bli logoped.

– I mars 2020, i siste semester på masteren, fikk min samboer og jeg korona, forteller hun.

Økland kom seg så vidt gjennom studiet. Høsten 2020 begynte hun i jobb som logoped.

– Men infeksjonen satt fortsatt i, og jeg fikk stadige smeller. Etter cirka et halvt år ble jeg nødt til å sykmelde meg 100 prosent. Først da forstod jeg at jeg hadde ME og fikk utredning for det.

Økland var én av mange som sendte inn spørsmål da NRK samlet et ekspertpanel for å besvare leserne om koronaviruset og long covid.

Over 300 spørsmål inn. Ekspertpanelet rakk ikke svare alle.

«Det skal jo ikke være sånn at helsehjelp eller andre tiltak skal føre til en forverring av noens helse?»

Heidi Solberg Økland ME-syk

Mange lesere lurte på en eventuell sammenheng mellom ME og long covid, og hvordan helsemyndighetene håndterer dette.

omikron-virus

Snart fire år etter at det først ble oppdaget i Wuhan i Kina, utgjør koronaviruset fortsatt en alvorlig helsetrussel. Selv om viruset ikke lenger er like dødelig, blir fortsatt mange langvarig sykmeldt som følge av utmattelse etter å ha blitt smittet.

Vi har sendt spørsmålene til assisterende helsedirektør Espen Nakstad, og til Helse- og omsorgsdepartementet. Svarene fra dem kan du lese nederst i saken.

– Forverring av helsen etter rehabilitering

Økland påpeker at en forverring etter rehabiliteringsopphold er velkjent blant folk med ME.

– Nå skjer det samme på nytt med mennesker som får long covid. Det skal jo ikke være sånn at helsehjelp eller andre tiltak skal føre til en forverring av noens helse? spør hun.

«Det er en svært alvorlig tilstand for dem som rammes»

Lillan Kvalheim Bue Nestleder i Norsk Covidforening

Ifølge en rapport opplever mange med ME og tilstander som long covid, en forverring av helsen etter rehabiliteringsopphold.

– Vi har ny forskning som underbygger dette fra FAFO og Sintef, understreker Økland.

Hun har denne beskjeden til assisterende helsedirektør:

– Espen Nakstad, du sier «vi vet så lite», men det er ikke sant. Hvis en ser parallellene til ME så vet vi masse!

Les også Ble aldri frisk etter korona: – Uten henne hadde det vært kroken på døren

 Christophe O. Samijn og Annelin Boman

– Mangelfull forskning om ME og long covid

Videre etterlyser Økland bedre kompetanse hos fastlegene. Hun mener de bør «rustes til å fange og følge opp pasienter med postinfeksiøse tilstander».

Hva er planen for dette? Nakstad sier vi ikke vet nesten noen ting om hva long covid er og hva som hjelper. Dette mener jeg er helt feil. Det finnes mye kunnskap og erfaring – men den brukes ikke i tilstrekkelig grad. Antagelig fordi forskningen er mangelfull i Norge og internasjonalt, sier Økland.

Vil ikke sidestille long covid med ME

– Det er en ikke ubetydelig andel av dem med senfølger som får ME, og det er en svært alvorlig tilstand for dem som rammes, sier Lillann Kvalheim Bue, nestleder i Norsk Covidforening.

Lillan Kvalheim Bue

Lillann Kvalheim Bue er nestleder i Norsk Covidforening.

Foto: Norsk Covidforening

En ganske stor andel av vår pasientgruppe får anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM), som er regnet som kardinalsymptomet ved ME, fortsetter Bue.

Foreningen understreker man ikke bør sidestille long covid med ME, men heller se på ME som én av de alvorlige følgetilstandene det går an å få av viruset.

Ønsker mer penger til forskning

ME-foreningen teller over 6000 medlemmer.

Olav Osland, generalsekretær i ME-foreningen

Generalsekretær i ME-foreningen, Olav Osland.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

Generalsekretær Olav Osland sier de ofte mottar henvendelser om koblingen mellom ME og long covid.

– Vi kan bare be folk henvende seg til fastlegen. Uansett om det er ME eller long covid, bør de som rammes av få et svar. Derfor må det bevilges mer penger til forskning, mener Osland.

– Kan ha sammenheng med infeksjoner

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK at Helsedirektoratet jobber for å fremheve behovet for mer forskning og kunnskap på feltet.

Espen Nakstad

Espen Nakstad, assisterende helsedirektør.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Han henviser til Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder spørsmål om bevilgning av forskningsmidler. På spørsmål om long covid og ME, svarer han følgende:

Vil jobbe for bedre ledelse ved fastlegekontorene

Det er et mål at fastlegene i større grad enn i dag skal kunne prioritere innbyggere med store behov, svarer statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssektretær Ole Henrik Krat Bjørkholt

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt sier ME- og long covid-pasienter vil prioriteres.

Foto: Esten Borgos

Større grad av samarbeid rundt pasientene, mer tid til kvalitetsarbeid for helsepersonellet og bedre ledelse av fastlegekontorene er aktuelle tiltak for å oppnå dette, poengterer han.

Derfor har vi styrket fastlegenes basistilskudd med 730 millioner og gjort det pasienttilpasset. Pasientgruppen NRK viser til, vil være blant de som vil være prioritert i denne sammenhengen, bekrefter Bjørkholt.

På spørsmål om det vil bevilges mer penger til forskning på ME og long covid, svarer statssekretæren at Helse- og omsorgsdepartementet hvert år øremerker forskningsmidler til Forskningsrådet og helseregionene. Midlene lyses ut.

Departementet har flere år lagt en føring til Forskningsrådet om at forskning knyttet til ME skal prioriteres. Det er viktig at forskerne søker når disse midlene lyses ut slik at vi får mer kunnskap om årsaker og behandling av ME, og mer kunnskap om hvilke sammenhenger det er mellom eksempelvis ME og long covid, sier Bjørkholt.