Hopp til innhold

Kritisk mangel på faglærte gartnere

LIER (NRK): Antall søkere til gartnerfaget har sunket de siste årene, og flere skoler har avviklet sitt tilbud. Nå skal et prøveprosjekt redde yrkesutdanningen.

gartnerutdanning Lier garnterkrise

Gartnere er mangelvare i Norge. En ny prøveordning kan allikevel ha snudd trenden, og gjort utdanningen mer populær. Lier kommune vil løfte yrket enda mer.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Jeg tror mamma og pappa setter stor pris på at jeg har blitt gartner. Og jeg hadde satt stor pris på å få hjelp av andre norske gartnere.

Det sier den nyutdannede gartneren, Anne Eline Nærstad.

Gartnernæringen har over lengre tid meldt om stor mangel på faglært arbeidskraft. Videregåendeutdanningen testet derfor ut en ny og mer praktisk studiestruktur, med to år skole, deretter to år lærlingtid.

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører lier kommune

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal vil bruke kommunens bedrifter og gartnernæring den potensielle gartnerskolen som kan etableres.

Foto: Azad Razaei / NRK

Lier vil starte nå

Det har vist seg å gjøre utdanningen mer populær. Prøveprosjektet vil pågå ut 2023, men Lier kommune, kjent for sin produksjon av frukt, bær og grønnsaker, ønsker å gjøre prøveordningen permanent allerede nå.

– Det er viktig at vi nå får på plass en løsning som både løfter gartneryrket og viser ungdommen at dette er en næringsvei for fremtiden, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal.

Hun mener at når ordningen har vist så gode resultater, er det et tydelig behov. Kommunen vil derfor etablere en fremtidsrettet gartnerskole. Lier har lang tradisjon innenfor næringen, og ønsker å bidra til å løse gartnerkrisen.

Grønne planter i drivhus i Lier

Lier kommune benytter seg ofte av visjonen «Grønne Lier».

Foto: Azad Razaei / NRK

Nødvendig å bruke hendene

Anne Eline Nærstad

Anne Eline Nærstad sier hun har fått stor nytte av den nye strukturen i gartnerutdanningen.

Foto: Azad Razaei / NRK

– Om jeg skulle gått tre år på skole så føler jeg at jeg ikke hadde vært like godt forberedt på å gå inn i dette yrket som det jeg er nå, sier Anne Eline Nærstad.

Hun er en av dem som har utdannet seg gjennom det nye studieløpet, og mener at det er helt nødvendig med mer praksis i gartnerfaget.

– Jeg føler at jeg sitter igjen med mye kunnskap fordi jeg har brukt kroppen og gjort ting fysisk, i stedet for å bare lese om det. Det er praktisk kunnskap jeg ikke ville fått ellers, sier den ferske gartneren.

Løper fra studietilbudet

Norsk Gartnerforbund legger ikke skjul på utfordringene gartnerfaget har. Mona Nordli, seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund, forteller at de gjennom mange år har slitt med dårlig rekruttering.

Hun peker spesielt på den teknologiske utviklingen som en av grunnene til mangelen på gartnere, og tror utviklingen løper fra tilbudet.

– Skolene har derfor en viktig oppgave med å legge grunnlaget og få elevene raskt i gang med studier med teknologisk utvikling.

Lier gartnerutdanning

Anders Hafskjold fra Gartnerforeningen snakker positivt om Liers nye forslag.

Foto: Azad Razaei / NRK

Lier kommune ønsker å fokusere på nettopp teknologi og praksis i gartnerutdanningen, dersom de får medhold av fylkeskommunen. De vil også bruke sin lokale gartnernæring i studieløpet.

I tillegg til innovativ tenkning og praktisk arbeid, kan nyutdannede Nærstad friste med andre goder en får som gartner.

– Det er ikke alle som skjønner hvor deilig det er å jobbe i 20 grader og sol hele året rundt, sier hun.

Grønne planter i drivhus i Lier

Det spirer og gror i Lier.

Foto: Azad Razaei / NRK