Hopp til innhold

Svært få ønsker å bli gartner

Gjennestad videregående skole må midlertidig legge ned den tradisjonelle gartnerlinjen på grunn av at ingen søkte.

Gjennestad videregående skole

FORNØYDE STUDENTER: Nåværende gartnerelever Yrja Katrin Nilsen Eidem (26) og Ida Gulbrandsen (33) er veldig fornøyde med det tradisjonelle gartnerfaget. Rektor Gunstein Vetrhus håper å få nok søkere til linjen igjen.

Foto: Erlend Iversen Skarsholt

– Når det gjelder linjen som heter landbruk- og gartnernæring, de som får en utdanning innen plante- og grønnsakproduksjon, så er det for få søkere til at vi kan sette i gang en klasse nå til høsten, forteller rektor ved skolen, Gunstein Vetrhus.

Det er to forskjellige løp man kan ta på Gjennestad. Anleggsgartner og den tradisjonelle gartneren.

Alle elleve som nå går første året på linjen naturbruk, har søkt seg inn på utdanningen anleggsgartner.

Skal få ungdommer til å søke

Vetrhus er fortsatt optimistisk med tanke på linjen, og har sammen med folk fra næringen og utdanningsinstitusjoner dannet en gruppe som skal få ungdommer til å søke i fremtiden.

– Vi skal nå se på hvordan vi kan rekruttere en 15-16-åring til å velge gartneryrket. For mange ungdommer er nok ikke det å være gartner høyt oppe i tankene. Det kan også være vanskelig å forestille seg hvilke muligheter man har hvis man blir gartner.

– Kan det være at gartnerlinjen blir lagt ned om det ikke blir nok søkere fremover?

– I verste fall kan vi måtte legge ned. Det er ikke noe vedtak om det som ligger til grunn for at vi ikke setter i gang denne klassen til høsten. Så håper jeg at vi om noen år har fått bygd opp faget og at vi får rekruttert nok folk.

– Forferdelig synd

Nåværende elev på gartnerlinjen som ikke vil bli å finne til neste år, Ida Gulbrandsen, synes det er trist at den ikke vil bestå.

– Det er forferdelig synd at linjen som fokuserer på det grønne og planter skal forsvinne når fokuset har vært så mye på det grønne skiftet og at gartnere trengs. Det er planter vi trenger. Det er det som er mat, mener Gulbrandsen.

– Jeg går denne linjen fordi jeg er opptatt av det grønne, plantekunnskapen og plantenes ve og vel.

Stadig færre søkere

Både på Gjennestad og i landet for øvrig har nedgangen i antall søkere vært klart synlig de siste 30 årene, ifølge Vetrhus.

– Tradisjonelt sett har det vært Gjennestad som har utdannet de fleste gartnerne her i landet. I resten av landet er gartnerutdanning også i en jevn nedadgående kurve.

– Hvor viktig er gartnere for fremtiden?

– De er veldig viktig ettersom vi som land skal ha den fagkompetansen der vi kan ta vare på jorda vår, produsere bærekraftig mat og utvikle produksjonen inn i fremtiden.