Hopp til innhold

«Krisemøte» om gartnerfagets framtid

Norges tradisjonelt største gartnerutdanning er midlertidig nedlagt på grunn av for få søkere.

Planting av sommerblomster

LANGE TRADISJONER: Gjennestad videregående skole har utdannet gartnere siden 1946. Dette bildet er fra 2011.

Foto: Njård Arve Melberg

– Akkurat nå er det helt i bånn for å si det sånn, sier daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester, Runar Wold.

Han frykter for gartnerfagets framtid fordi unge ikke lenger interesserer seg for å bli gartnere. Gjennestad videregående skole har utdannet gartnere siden 1946, og er tradisjonelt norges største videregående gartnerutdanning. Skolen så seg i år nødt til å midlertidig legge ned utdanningen på grunn av for få søkere.

– Dette kan gå i bølgedaler, men det er jo pussig å tenke på at da jeg gikk på gartnerkurs i 1985 var vi 350 søkere til 50 gartnerplasser på Gjennestad. Det sier jo litt om hvordan det har blitt.

Nedleggingstruet

Det er linjen som heter "Landbruk- og gartnernæring" som midlertidig legges ned i år.

– For mange ungdommer er nok ikke det å være gartner høyt oppe i tankene. Det kan også være vanskelig å forestille seg hvilke muligheter man har hvis man blir gartner, sa rektor Gunstein Vetrhus etter at det ble kjent at skolen hadde for få søkere til utdanningen.

– Kan det være at gartnerlinjen blir lagt ned om det ikke blir nok søkere fremover?

– I verste fall kan vi måtte legge ned. Det er ikke noe vedtak om det som ligger til grunn for at vi ikke setter i gang denne klassen til høsten. Så håper jeg at vi om noen år har fått bygd opp faget og at vi får rekruttert nok folk.

Gjennestad videregående skole

SYND: Forrige skoleårs gartnerelever Yrja Katrin Nilsen Eidem (26) og Ida Gulbrandsen (33) synes det er synd at gartnerlinjen er midlertidig nedlagt. Rektor Gunstein Vetrhus håper å få nok søkere til linjen igjen.

Foto: Erlend Iversen Skarsholt

Leter etter veien videre

Onsdag er det «krisemøte» om gartnerens framtid i Oslo. Gartnerforbundet og representanter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet deltar på møtet, og folk og næring fra hele landet er invitert.

Runar Wold fra Vestfold Landbrukstjenester er en av deltakerne, og har store forventninger til møtet.

– Vi skal finne ut hvordan vi kan få økt rekruttering til gartnerfaget på alle utdanningsnivå blant de unge. Det er mange nok voksne som tar en omskolering eller gartnerutdanning, men vi trenger de unge som kan være med helt fra starten i utdanningsløpet.

Wold forteller at det er populært å bli anleggsgartner, mens få unge er interessert i å bli en tradisjonell gartner som er spesialisert på planter.

– Uten gartnerfaget mister vi en veldig viktig styrke i det å ha noen som er spesialisert på planter og har det som sitt fagfelt. De kjenner planter på en helt annen måte enn det som for eksempel en agronom som har et bredere felt inn mot dyr gjør, sier Wold.