Kjemper for flere jordmorstillinger

Jordmortilbudet til gravide er for dårlig i mange kommuner, mener både jordmødre og gravide.

Bjørg Isabelle Tjøme er på svangerskapskontroll.

Det er ikke mange dager til Bjørg Isabelle Tjøme blir mamma. Alt er bra med babyen, konstaterer jordmor.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Fastlegen min rådet meg til å bli fulgt opp av jordmor, for fastleger har ofte mange andre oppgaver og kan ikke gi den oppfølgingen som en jordmor kan.

Det sier Bjørg Isabelle Tjøme, som venter barn om få dager.

– Når fastlegen anbefalte det, så fant jeg fort ut at kommunen ikke har mulighet til gi meg det han rådet meg til.

– Har i realiteten ikke noe valg

Slik opplever mange kvinner det. De kan selv velge om de vil bli fulgt opp av jordmor under hele svangerskapet, av fastlege eller begge deler. Men mange kommuner har ikke kapasitet til å la kvinnene følges opp bare av jordmor.

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

Kirsten Jørgensen, leder i Den Norske Jordmorforening.

Foto: Den Norske Jordmorforening

– Det er vel det som er litt av poenget, at man skal velge om man skal gå over til jordmor eller lege. Men realiteten i dag er at de ikke har noe valg. Det er ikke nok jordmødre ute i kommunene, sier Kirsten Jørgensen, leder av Jordmorforeningen.

Flere stedet har det vært et stort press på jordmortilbudet. Drammen, som har cirka 800 fødsler i året, har bare 1,8 jordmorstillinger. Derfor har de vært nødt til å prioritere hvem som kan få oppfølging.

– Problemet blir skjult

Jordmor Cathrine Trulsvik sitter klar med jordmorvesken.

Jordmor Cathrine Trulsvik sitter klar med jordmorvesken.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– De jordmødrene som jobber i kommunen gjør en kjempejobb, og de jobber under veldig stort press.

Det sier Cathrine Trulsvik. Hun er jordmor og tilbyr i dag private jordmortjenester. Men hun har jobbet flere år i kommuner og på sykehus.

– Har ikke dette blitt bedre?

– Jeg synes ikke det er det. Men det er mulig at det har kommet flere private aktører. På den måten blir problemet litt skjult. I loven står det faktisk at svangerskapsomsorg, fødselsomsorg og barselomsorg skal være gratis, sier Trulsvik og legger til:

– Det blir ikke det i dag, når de ikke får muligheten til å følges opp av jordmor kommunalt.

Tar grep

I både Drammen, Røyken og Hurum har presset vært så stort at hver kommune har bestemt seg for å ansette en jordmor til.

– Det er jo den riktige veien å gå. Det er et samfunnsøkonomisk spørsmål også. Det er billigere å bruke jordmødre enn leger, forklarer Jørgensen.

– Vi mener det er et riktig grep å imøtekomme disse behovene, sier utdanningsdirektør i Drammen, Jan Sivert Jøsendal.

– Er det fordi presset har vært så stort?

– Vi er opptatt av at våre tjenester balanseres godt opp mot de behovene som er ute i byen vår, og mener at det å få en jordmorstilling til vil bidra til å få et enda bedre tilbud, avslutter Jøsendal.