NRK Meny
Normal

Kan ta opp saken på nytt

Jusprofessor mener kommunestyret i Hole kan behandle saken om pengestøtte til rettssak mot staten på nytt, selv om formannskapet har sagt nei.

Jan Fridthjof Bernt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt sier det er ordføreren som setter dagsordenen i kommunestyrets møter, og at saken derfor kan tas opp på nytt.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Delegering av myndighet til formannskapet betyr bare at kommunestyret gir formannskapet en fullmakt til å handle på sin vegne, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, til Ringerikes Blad.

Han forteller at kommunestyret ikke har fraskrevet seg myndigheten til å gjøre et eget vedtak i saken.

– Delegeringsvedtaket hindrer derfor ikke at ordfører legger et slikt vedtak i formannskapet frem til ny vurdering i kommunestyret, hvis han mener det er grunn til å tro at dette vil kunne komme frem til et annet vedtak, sier Bernt til avisa.

Ordfører forlot møtet

Forslaget om å støtte velforeningen på Utstranda med 100.000 kroner i den kommende rettssaken mot staten, lå på bordet under onsdagens formannskapsmøte i Hole. Velforeningen vil gå rettens vei for å stanse byggingen av det nasjonale minnesmerket på Sørbråten.

Men i formannskapsmøtet gikk flertallet mot å bevilge pengene. Flere politikere mener at saken er prinsipiell, og at kommunen ikke skal støtte velforeningen i en slik sak. Det fikk ordfører Per Berger til å forlate møtet, etter å ha anket avgjørelsen i formannskapet.

Preget ordfører

Torsdag ettermiddag sier ordfører Per Berger at han forlot møtet fordi han var skuffa, og at dette er en sak som preger ham.

– Det har krevd veldig mye tid av livet mitt. Jeg fikk en følelse av at jeg ikke orket å lede møtet lenger fordi jeg ikke var i form til det.

Rådmannskontoret i Hole skriver i en e-post til NRK at saken skal opp som en orienteringssak på kommunestyremøtet 25. april. Ifølge ordførereren har flere kommet til ham og sagt at de ønsker at saken prøves for kommunestyret.

– Det kan være enkelte som ønsker at saken behandles i kommunestyret og ikke bare legges frem som en orientering, sier Berger.

Per Berger

Under første pause valgte ordfører Per Berger å forlate onsdagens formannskapsmøte. Han tok en prat med de oppmøtte naboene til det planlagte minnestedet på Sørbråten, men han ønsket ikke å snakke med pressen.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Kan gjøre ny vurdering

Ringerikes Blad har torsdag bedt Fylkesmannen i Buskerud om å komme med en vurdering av ankemuligheten.

Kommunikasjonsrådgiver Kirsti Retvedt sier til avisa at det ikke er adgang til en slik anke, med mindre kommunen har et reglement som sier at mindretallet kan anke et vedtak fra formannskapet.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt gir Fylkesmannen rett i den uttalelsen, men sier allikevel at det finnes ankemuligheter.

– Det er ordfører som setter opp dagsordenen til kommunestyrets møter, og han kan føre opp denne saken til ny vurdering. Kommunestyret avgjør da om det vil behandle saken, eller stryke den fra dagsordenen, sier Bernt til avisa.