Hopp til innhold

Ingen brannbil ved Oslofjordtunnelen

Få dager etter lastebilbrannen i Oslofjordtunnelen ville politikere ha på plass tungbilberger og egen brannbil ved utløpet av tunnelen. I dag åpner tunnelen igjen, uten brannbil i umiddelbar nærhet.

Brann Oslofjordtunnelen

Fylkespolitikerne har sagt at de vil ha brannbil ved Oslofjordtunnelen, men den er ikke på plass selv om tunnelen i dag åpner igjen.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Tunnelbrann Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen har vært stengt i flere uker etter at denne lastebilen begynte å brenne i tunnelen.

Foto: Terje Langsrud

– Når den er fiks ferdig og det er klart for kjøring må den være absolutt sikker og da må disse tiltakene være på plass og det kan ikke ta mange ukene, uttalte fylkesordfører Roger Ryberg få dager etter brannen.

Statens vegvesen sa på samme tidspunkt at de ikke ville finansiere en brannbil ved tunnelen, og Ryberg var da tydelig i sin tale: Tiltaket skulle på plass, om så de skulle bruke tidligere innbetalte bompenger.

– Det er ikke noe i veien for å ta av de pengene, sa Ryberg.

Brannbil lar vente på seg

Georg Smedhus fylkesrådmann

Georg Smedhus er fylkesrådmann.

Foto: Vegard M. Aas / NRK

I dag ruller trolig de første vogntogene ned under Oslofjorden igjen, mens nærmeste brannbil fortsatt er fem til seks kilometer unna. Først om noen uker skal de berørte fylkeskommunene møtes for å snakke om en brannbil-beredskap ved tunnelen.

– Nå er det jo samtidig viktig å si, og det hadde man jo effekt av ved den brannen, at det er blitt forbedrede brannbiler ved flere av stasjonene rundt tunnelen, og det så man effekt av også ved denne hendelsen, sier fylkesrådmann i Buskerud Georg Smedhus.

Han påpeker at det er iverksatt andre sikkerhetstiltak, og at folk fint kan kjøre i den 7300 meter lange tunnelen.

– Det blir feil å si at vegvesenet ikke har gjort noe, og vi kommer ikke til å fraråde folk å bruke tunnelen.

Koster mye penger

Johan Stokkeland Follo brannvesen

Johan Stokkeland er leder for operativ avdeling ved Follo brannvesen.

Foto: Follo brannvesen

Det er Follo brannvesen som har ansvaret hvis det skulle skje en brann i Oslofjordtunnelen. Viftene i tunnelen er bygd slik at røken kommer ut på Hurum-siden, mens redning da skal foregå fra Drøbak-siden. Brannvesenet er positive til en ordning med brannbil, men det vil koste.

– Hvis vi skal ha en brannbil stående utenfor tunnelen til enhver tid, vil nok det kreve ti ekstra mannskaper og en brannbil til fem millioner kroner, sier leder for operativ avdeling ved Follo brannvesen, Johan Stokkeland.

– Hvis dere hadde hatt en brannbil utenfor da forrige brann skjedde, hva ville konsekvensene av brannen vært?

– Vi ville nok ha vært ved brannen i tunnelen på to minutter i stedet for åtte til ti minutter og da ville nok tunnelen vært åpen etter et par dager. Spørsmålet her er jo hva det koster og hvilken nytte det har. Kostnaden for en beredskap utenfor tunnelen med kort tid med stengt tunnel kontra en tunnel som er stengt lenge er sikkert bare en pølse i slaktetiden for Statens vegvesen, sier Stokkeland.

Nye sikkerhetstiltak

Fredag ble det kjent at tunge kjøretøy over 12 meter ikke får kjøre inn i tunnelen på hverdager mellom 7 til 9 og 15–18. Det skal også være en tungbilberger på Drøbak-siden av tunnelen og det vil bli hyppigere kontroller for å avdekke varmgang i bremser.

Video Dramatisk i Oslofjordtunnelen

Det har vært flere branner i Oslofjordtunnelen. Dette bildet er fra juni 2011.

Foto: Nyhetsspiller

Men noe brannbil fra Statens vegvesen sin side blir det ikke, forteller avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

– Nå har vi avtalt et møte med kommunen og fylkeskommunene om brannberedskap i Oslofjordtunnelen, så vi venter videre på det møtet før skal si noe mer om den saken. Det er ikke vegvesenets ansvar å finansiere brannberedskap, så det er ikke noe vi kommer til å gå inn på, men vi skal selvfølgelig være i dialog med brannvesenet for å sikre at det er en god beredskap og at de har det utstyret som trengs.

Så frem til møtet så blir det ikke noen brannbil ved utløpet av Oslofjordtunnelen?

– Det kommer ikke på plass nå nei, avslutter Karbø.