Hopp til innhold

Helen ble medisinert i 15 år for en sykdom hun ikke hadde

I flere år ble Helen Louise Wesnes proppet full av medisiner på lukket avdeling for en sykdom hun ikke hadde. Som en konsekvens av feilmedisineringen, begynte kroppen å svikte.

Helen Louise Wesnes

Helen levde i et mareritt i 15 år. Legene påsto at hun hadde en alvorlig form schizofreni, uten at dette egentlig var tilfellet.

Foto: Privat

– Jeg ble feilbehandlet for schizofreni i 15 år, noe som er litt spesielt ettersom jeg aldri har hatt en psykotisk lidelse.

Som 19-åring valgte Helen Louise Wesnes (40) å legge seg frivillig inn på en institusjon på grunn av traumer etter en voldtekt.

Hun skulle kun være der i to uker, men institusjonen ble hjemmet hennes i ni år. Mesteparten på tvang. Medisineringen fortsatte i ytterligere seks år.

Hun fikk store doser medisin som ga henne alvorlige bivirkninger og varige mén. Blant annet blodtrykksfall, nervesvikt, søvnforstyrrelse og hukommelsestap. I tillegg begynte noen av organene hennes å svikte, som tarmer og blære.

– Jeg doblet også kroppsvekten min. Jeg sov til slutt med bleier, sikla konstant og kunne ikke føre en samtale, forteller Helen.

Hun ble sykere og sykere, og dosene bare økte og økte.

Helen mener det er altfor mye fokus på medikamentell behandling i psykiatrien, og altfor lite terapi. Hun tror mange pasienter overmedisineres slik som henne.

Helen Louise Wesnes, feildiagnostisert og feilmedisinert i 15 år

Bildet til venstre ble tatt før Helen ble lagt inn på psykiatrisk institusjon. Bildet til høyre er tatt mens hun var innlagt. Hun opplevde mange bivirkninger som følge av store doser medisin.

Foto: Privat

Kan i verste fall ende i drap

NRK kunne mandag fortelle om «Herman» (19), som prøvde å drepe sin egen bestemor. Han var alvorlig psykisk syk, og eksperter mener mange drap kunne vært unngått med et bedre behandlingstilbud.

Flere mener at fokuset på behandling med medisiner er for stort.

– Vi ser veldig ofte at pasienter lider mer av bivirkninger og uønsket virkning av medikamentene, enn hva de gjorde av de opprinnelige problemene.

Det sier Jan-Magne Sørensen, styreleder i organisasjonen Hvite Ørn. Nettopp overmedisinering i psykiatrien er et problem organisasjonen for psykisk helse opplever.

Dag-Magne Sørensen, styreleder i Hvite Ørn

Dag-Magne Sørensen er styreleder i Hvite Ørn, en organisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Sørensen peker spesielt på medisinering av psykotiske lidelser, hvor bivirkninger ofte kan føre til en grå sinnstilstand.

– Mange prøver da å løfte hverdagen med rusmidler, og da får man en farlig blanding av kjemikalier. Av det kan man få de mest alvorlige tilstander, hvor man overhodet ikke vet hva man driver med.

Som for eksempel?

– Å drepe folk, i aller ytterste konsekvens, sier Sørensen.

Kan være risikabelt å fjerne medisiner

Påstander om feilmedisinering fra pasienter eller pårørende er også godt kjent for pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Anne-Lene E. Arnesen, pasient- og brukerombudet

Anne-Lene E. Arnesen i pasient- og brukerforbundet.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Samtidig sier Anne-Lene E. Arnesen i ombudet at det også er svært farlig å bare slutte å medisinere noen som er syke.

Hun peker spesielt på dem som blir skrevet ut av institusjoner og som ikke tvangsmedisineres.

– I sin syke tilstand velger noen da å ikke ta medisiner fordi de syns det ikke har effekt. Også utløser det psykoser, ofte blandet med rus, og da er det kjempefarlig for en selv og omgivelsene.

Mirakeleksempel med etterdønninger

For Helen begynte det hele som et frivillig ønske om terapi etter en vanskelig hendelse, men som endte med tvangsinnleggelse og det legene kalte schizofreni.

Institusjonen Helen ble lagt inn på innrømmet etter hvert feildiagnostisering og -behandling.

Da sluttet Helen på medisinene, og ble frisk fra det legene tolket som schizofreni-symptomer. Det har hun vært i snart fem år nå.

Helen Louise Wesnes

Helen skal begynne å studere til høsten. Hun er nå delvis ufør, men håper å etter hvert kunne jobbe 100 prosent. 

Foto: Privat

– Jeg kalles jo et mirakeleksempel, sier Helen.

Helen sliter fortsatt med traumer og store fysiske plager etter tiden på institusjon, men hun går ikke lenger på medisiner. Planen er å begynne på studier til høsten.