Håper på stor takhøyde

Biskop Laila Riksaasen Dahl tror Kirkemøtet vil gå inn for at homofile som bor sammen kan få vigslede stillinger.

 

Biskop Laila Riksaasen Dahl i Tunsberg bispedømme.
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Etter en prøvevotering på Kirkemøtet i dag ble det flertall for å anerkjenne at kirken har to syn. Noe som betyr at homofile kan få vigslede stillinger i kirken.

Av 83 stemmeberettigede deltakere støttet 47 flertallsforslaget som fastslår at det er to ulike syn på homofilt samlevende i Kirken, og at det er læremessig grunnlag for begge syn.

Riskaasen Dahl mener dette dreier seg om takhøyden i kirken, for flere syn og en raus kirke hvor de må øve seg på å leve sammen i den virkeligheten som er.

Riksaasen Dahl mener at det skal være greit for samboende homofile å ha vigslede stillinger i kirken. Nå håper hun det blir slått fast at begge syn er legitime.