Halloween-drapsmannen møter i retten

Tingretten avgjør denne uken om 25-åringen som ble dømt for det såkalte Halloween-drapet, skal slippes fri.

Drap i Pilestredet på Bislett i Oslo

SKADET: 25-åringen ble selv fraktet til sykehus med skader etter knivstikkingen på Bislett i 2011.

Foto: Svein Gustav Wilhelmsen / NRK

Den 25 år gamle mannen fra Geilo ble i 2013 dømt til tvungent psykisk helsevern for drap og drapsforsøk på to kamerater på Bislett i Oslo høsten 2011. Nå mener legene at 25-åringen er ferdigbehandlet. Påtalemyndigheten mener han fortsatt er farlig.

– Jeg mener at samfunnsvernet ikke blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte hvis retten nå skulle beslutte å opphøre tvungent psykisk helsevern, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Det er opp til Drammen tingrett å avgjøre om mannen er frisk nok til å kunne slippe ut fra behandlingsinstitusjonen.

Vil ikke løslates før han er frisk

Det er oppnevnt tre nye sakkyndige som skal legge frem sine vurderinger når saken behandles i tingretten fra tirsdag.

Hartmann og Staff

Statsadvokat Carl Graff Hartmann og forsvarer Harald Stabell i Oslo tingrett da saken ble behandlet der.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– På en måte kan jeg forstå at folk reagerer på at han kan bli løslatt nå, men han er funnet utilregnelig av tingretten fordi han var psykotisk på gjerningstidspunktet, sier 25-åringens forsvarer, Harald Stabell.

Stabell sier hans klient ønsker tvungent psykisk helsevern så lenge han ikke er frisk.

– Han trenger faglig hjelp til å bli frisk. Han ønsker ikke å bli løslatt før han er frisk, fordi han er redd for hva som kan skje dersom han skal komme i en psykotisk tilstand igjen, sier Stabell.

Domstolen skal vurdere

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn ledet det regjeringsoppnevnte tilregnelighetsutvalget som i fjor høst konkluderte med at det må være domstolens oppgave å bestemme når en person er utilregnelig, og ikke helsevesenet.

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Tidligere riksadvokat og høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi foreslo at sykehusledelsen ikke skal stå fritt til å kunne overføre en person fra en lukket institusjon til åpne former. Det skal retten vurdere, slik at det blir et ytterligere vern mot de farlige utilregnelige.

Rieber-Mohn vil ikke uttale seg spesielt om denne saken, men sier han forstår at det skurrer litt for folk flest når en drapsmann kan bli en fri mann etter kort behandlingstid.

– Det er vanskelig å se at en person som har forvoldt et annet menneskets død, kan være uten strafferettslig skyld, men det er faktisk tilfelle enkelte ganger. Når en person er uten skyld, er det ikke grunnlag for straff etter noe strafferettslig system.