Slipper fengselsstraff etter halloween-drapet

OSLO TINGRETT (NRK.no): 23-åringen som var tiltalt for drap og drapsforsøk i den såkalte halloween-saken, slipper fengselsstraff og dømmes til tvungent psykisk helsevern.

"Gud" på veggen

«GUD»: Åstedet i Pilestredet i Oslo var svært blodig etter at den tiltalte 23-åringen hadde angrepet kameratene med kniv. På veggen i oppgangen til bygården hadde den tiltalte skrevet «Gud» med sitt eget blod.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Oslo tingrett har kommet frem til at 23-åringen ikke var strafferettslig tilregnelig da han drepte kameraten. Tingretten legger vekt på at psykosen ikke var selvforskyldt, men at han hadde en underliggende psykose.

Tiltalte godtok dommen på stedet, mens aktor tok betenkningstid. Det samme gjorde bistandsadvokatene.

Det har under rettssaken vært enighet om de faktiske hendelsene natt til 30. oktober 2011, da tiltalte stakk i hjel Andreas Nilstad (22) og påførte Marius Løken (24) livstruende skader.

Partene har heller ikke vært uenige om at 23-åringen var psykotisk da han begikk ugjerningene. Men det sentrale spørsmålet har hele tiden vært om tiltalte hadde en underliggende psykose eller om psykosen skyldtes rus.

Andreas Nilstad (22) døde på stedet, mens Marius Løken overlevde på mirakuløst vis, etter blant annet å ha fått tilført 30 liter blod på sykehuset. Nilstad etterlater seg kjæresten Line Sørenmo, som fortalte kjæresten at hun var gravid med datteren Natalie (1) samme dag som Nilstad ble drept.

Åpent om tilregnelighet

Den tiltalte 23-åringen innrømmet tidlig å ha angrepet kameratene. Det har likevel vært knyttet stor spenning til dommen, fordi de rettssakkyndige psykiaterne har vært uenige om den tiltaltes tilregnelighet.

I retten har 23-åringen innrømmet at han røykte hasj og drakk alkohol med en annen kamerat i forkant av drapet. Blodprøvene viste imidlertid en svært liten konsentrasjon av THC etter drapet, og nesten ingen promille.

Senere våknet han opp med sterk angst, og en følelse av at han var «alle mennesker i hele verden». Kort tid etter gikk han altså til angrep på de to kameratene, mens de lå og sov.

Alle de fire sakkyndige mener den tiltalte var psykotisk da drapet skjedde, men psykologspesialist Gjermund Nysveen mener årsaken til denne psykosen var 23-åringens hasjrøyking.

Sterke følelser

Hartmann og Stabell

Aktor Carl Graff Hartmann (t.v.) i samtale med tiltaltes forsvarer Harald Stabell før domsavsigelsen fredag, i rettssaken mot mannen som står tiltalt i det såkalte 'Halloween-drapet' natt til 30. oktober 2011

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Rettssaken i Oslo tingrett har vært preget av sterke følelser. Allerede den første rettsdagen kom 23-åringen med en gråtkvalt unnskyldning til de fornærmede og etterlatte.

Heller ikke Løken, som ble knivstukket et titalls ganger, hadde et vondt ord å si om den tiltalte i retten. Løken forklarte også at alle vennene i periode hadde fungert som «hobbypsykologer» for 23-åringen.

Tidligere angstanfall

23-åringen har forklart at han har hatt to episoder med sterk angst eller psykose tidligere. Begge disse hendelsene skjedde sommeren 2010. Den tiltalte har selv hevdet han bare røyket hasj i forkant av den første av disse episodene.

Det første sakkyndigparet, psykiaterne Henning Verøy og Harald Brauer, kom først til at den tiltalte var strafferettslig tilregnelig. Etter at Den rettsmedisinske kommisjon i mars i fjor ba om en tilleggserklæring, snudde de to psykiaterne, og kom til at den tiltalte ikke var tilregnelig.

I sin forklaring sa de to psykiaterne at de mener den tiltalte kan ha hatt en underliggende psykisk lidelse, og at denne ikke var forårsaket av hasjrøyking.

Tvilen rundt den første erklæringen førte til at to nye sakkyndige ble oppnevnt. Dette bidro imidlertid ikke til å oppklare situasjonen, ettersom psykiater Fred Heggen og psykologspesialist Gjermund Nysveen ikke ble enige med hverandre.

Sistnevnte forklarte i retten at han mener hasjrøykingen har utløst psykosen. Både han og kollega Heggen forklarte i retten at de hadde blitt sikrere på sine konklusjoner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger