Frifunnet for konedrap

Den 29 år gamle spanjolen, som stod tiltalt for å ha drept sin ukrainske kone i deres hjem i Kongsberg, ble også i Borgarting lagmannsrett frifunnet for forsettlig drap.

Kvinne funnet død på Kongsberg

Den døde kvinnen ble funnet den 19. mars 2014.

Foto: Vegard M. Aas

– Juryen i lagmannsretten avsa først kjennelse hvor han ble funnet ikke skyldig i drap. Deretter ble det stilt tilleggsspørsmål til juryen om vold og vold med døden til følge, og det ble svart nei også på det spørsmålet, sier mannens forsvarer, Benedict de Vibe, til NRK.

Benedict de Vibe

Benedict de Vibe sier hans klient er lettet over å ha blitt trodd i lagmannsretten.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Så straffesaken er endelig avgjort. Han er frifunnet, legger advokaten til.

Mannen har sittet i varetekt siden 19. mars 2014. Det er et opphold som har tatt på, ifølge forsvareren.

– Men den tragiske ulykken dette var, har gått forferdelig inn på han også, sier de Vibe.

Den 29 år gamle spanjolen ble i november 2015 frifunnet i Kongsberg tingrett, men Riksadvokaten valgte å anke saken til lagmannsretten.

Forsøkte å ta sitt eget liv

Da politiet tok seg inn i parets bolig 19. mars i fjor etter å ha mottatt flere bekymringsmeldinger, fant de kvinnen død. Mannen ble funnet kritisk skadd med kullosforgiftning. Etterforskningen avdekket at kvinnen døde etter et basketak mellom de to dagen før.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet og har i avhør erkjent å ha forårsaket konas død.

– Han må slite med det faktum at hadde ikke han holdt noe grep på henne, så hadde hun selvsagt heller ikke død. Så han er full av skyld, men allikevel lettet over å ha blitt trodd på at han aldri hadde til hensikt verken å drepe henne eller øve vold mot henne, sier de Vibe.

Drapet på Kongsberg

Politiet fant den døde kvinnen og ektemannen, som var alvorlig skadet, i boligen på Gamlegrendåsen.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Erstatningsspørsmålet gjenstår

Dommen i saken er allikevel ikke endelig. Advokaten forteller at etter straffesaken var ferdig, ønsket bistandsadvokatene å prosedere spørsmålet om mannen skulle dømmes til å betale erstatning til de etterlatte.

– Det ble prosedert og den dommen kommer først inneværende uke, avslutter de Vibe.

Retten har foreløpig ikke konkludert med om mannen må betale erstatning og oppreisning til de etterlatte.

Det er heller ikke kjent om påtalemyndigheten anker.