Forbudt for elsykkel i naturen

Elsykler rammes av forbud mot motorferdsel i utmark og mange bruker dermed sykkelen ulovlig.

Elsykkel ulovlig i naturen

Dette er ikke lov. Elsykkel kan ikke brukes i skogen.

Foto: Roger Lien / NRK

Kristin Reine har nedsatt funksjonsevne og elsykkelen er derfor blitt et kjærkomment hjelpemiddel for et aktivt friluftsliv. Hun har vanskelig for å forstå at hun er til større sjenanse i utmarka enn andre på tradisjonelle sykler.

– Jeg synes de vanlige syklistene er skumle fordi de kommer veldig fort. Med min sykkel går det svært pent og jeg har ofte hunden med meg også, så jeg ser ikke helt problemet, sier Reine.

Verne naturen

El-sykkel

Kristin Reine (t.v.) og leder av hovedutvalget for miljø i Buskerud fylkeskommune, Hanne Lisa Matt(t.h.).

Foto: Roger Lien / NRK

Men det er det altså, for bruk av elsykkel på skogen omfattes av Lov om motorferdsel i utmark. I paragraf 1 heter det at formålet er å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Siden en elsykkel beviselig har en batteridrevet elektrisk motor, så omfattes den av forbudet, sier leder av hovedutvalget for miljø i Buskerud fylkeskommune, Hanne Lisa Matt fra Miljøpartiet de grønne.

– I dag regnes dessverre elsykler som motorvogn og da kan du ikke bruke den på stier.

Les også: Politiet får mange klager på elsykler

I paragraf 2 i loven står det at "Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy."

Motorstøy

Det er vel all mulig grunn til å tro at det er støyen fra motorene som lovverket vil beskytte ikke minst dyrelivet fra, men ei drektig elgku hører neppe forskjell på en elsykkel eller en vanlig sykkel.

– Forbudet setter en stopper for veldig mange som liker å bruke skogen for å komme seg ut, men som da kanskje har noen utfordringer, sier Kristin Riene.

Fylkeskommunen er enig.

– Et forbud er lite hensiktsmessig når en elsykkel ikke støyer og er en fin måte å komme seg ut, sier Hanne Lisa Matt.

Håp for fremtiden

Nå kan det hende at de lovlydige el-sykkeleierne går lysere tider i møte. Miljødirektoratet har nemlig sendt spørsmålet om forbud ut på høring og vil ha tilbakemeldinger fra politikerne om hva de synes.

– Det kan bli slik at en kan bruke elsykkel på noen områder, men når det skjer vet jeg ikke, sier Matt.