Hopp til innhold

Flere blir syke: – Vaksinen er ikke årsaken

Flere blir innlagt på akuttmottak og dødeligheten stiger i Norge. – Ingen grunn til å mistenke koronavaksinen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Pressekonferanse om Covid-19

Espen Rostrup Nakstad forklarer økningen med endringer i befolkningen.

Foto: Javad Parsa / NTB

I går fortalte NRK om situasjonen ved akuttmottak på norske sykehus. Flere varsler om økt pågang av pasienter, og kapasiteten er satt på prøve.

Leder i Foreningen for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen, beskrev situasjonen som urovekkende og uforklarlig.

Nyheten har fått mange til å spekulere i om koronavaksinen kan være årsaken til at så mange blir syke i år. Både på sosiale medier og i meldinger til NRK, reiser mange tvil om vaksinen egentlig er trygg.

Det er det liten grunn til, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Les også Flere blir syke og dør – lege slår alarm

Akuttspesialist Jørn Rasmussen

Frikjenner vaksinen

– Vi har hatt en økning på 4 prosent i akuttinnleggelser i år, sammenlignet med 2019. Dette er ulikt fordelt. I Nord-Norge og Midt-Norge er det nesten ingen økning. Hvis det var vaksinen som var forklaringen, ville vi sett en økning over hele landet, sier Nakstad.

Han forklarer den økte pasientstrømmen med endringer i befolkningen.

– Dette har nok størst sammenheng med at vi har blitt flere mennesker. Befolkningsveksten har vært størst på Sør-Østlandet. Der ser vi også flest innleggelser. I tillegg blir vi stadig flere eldre, sier Nakstad.

– Det har vært oppdaget utilsiktede bivirkninger av koronavaksinen. Kan vaksinen frikjennes fullstendig i denne sammenhengen?

– Vaksinene overvåkes gjennom en meldingssystem i alle land, og man følger veldig nøye med på mulige bivirkninger. Hittil er det ikke registrert noen overdødelighet, men vi har sett noen milde bivirkninger som var forventet. Dette vil man følge med på i flere år fremover, sier Nakstad.

Les også 80 barn kan ha fått alvorlige bivirkninger av koronavaksine

Her får en 11-åring i risikogruppen vaksine.

– Ingen sammenheng

Heller ikke FHI finner noen sammenheng mellom flere innleggelser og vaksinen.

Are Stuwitz Berg, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet

Avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Helsepersonell har plikt til melde fra til FHI om alvorlige hendelser, som man mistenker har sammenheng med vaksine. Rapportering om bivirkninger har sunket, og holdt seg jevnt lavt siden mars 2022. Det er meldt om færre enn ti tilfeller i måneden, når det gjelder bivirkninger blant innlagte på sykehus, forteller avdelingsoverlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Ifølge Berg er det heller ikke registrert en økning i bivirkninger etter oppfriskningsdoser, eller de nye variantene av vaksinen.

Høy dødelighet skyldes trolig korona

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en dramatisk økning i dødeligheten i Norge i 2022.

Hittil i år er det registrert 3250 flere dødsfall enn i samme periode i 2019, noe som gir en overdødelighet på over 10 prosent.

Også dette har en naturlig forklaring, mener Nakstad.

– Totalt er det registrert over 4000 koronadødsfall i Norge. Veldig mange av disse har kommet i år, og det vil gjøre utslag på dødeligheten.

Ifølge Nakstad var det en underdødelighet under deler av pandemien i 2020 og 2021.

– De som ennå ikke har blitt rammet av pandemien er blitt eldre, og er dermed mer utsatt, sier han.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 4208 mennesker hittil har mistet livet som følge av koronaviruset. De fleste som dør, er over 80 år, og 60 prosent bor på sykehjem.