Hopp til innhold

Flere blir syke og dør – lege slår alarm

Mange sykehus varsler nå om en økende strøm av pasienter, som ikke er koronasmittet. Samtidig øker dødeligheten i Norge og Europa.

Akuttspesialist Jørn Rasmussen

Akuttspesialist Jørn Einar Rasmussen mottar uvanlig mange pasienter. Nå frykter han at kapasiteten ved akuttmottaket kan bli truet.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

– Jeg er bekymret. Allerede nå har vi nådd pasienttall som vi hadde ventet først i 2025, forteller leder i Norsk Forening for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen.

Han er til daglig akuttspesialist ved Drammen sykehus. Nå opplever han en urovekkende tendens.

– Ikke covidsyke

– Vi har ofte fler enn 100 pasienter på en dag. Det er godt voksne mennesker med alle mulige lidelser. Vi forstår ikke hvorfor, sier Rasmussen.

Akuttspesialist Jørn Einar Rasmussen er leder for Foreningen for Akutt- og Mottaksmedisin.

Leder i Foreningen for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Han har vært i kontakt med flere andre akuttmottak i landet.

Alle rapporterer om en mystisk økning i antall pasienter. De færreste av dem er covidsyke.

– Det er ingen sykdommer som peker seg spesielt ut. Det er bekymringsfullt, sier Rasmussen.

Nå roper akuttspesialisten et varsko til helsemyndighetene.

– Vi ser at det er nødvendig å si ifra om denne trenden. Dersom dette fortsetter, kan det sette sykehusene i en presset situasjon i fremtiden.

I desember skal de ansatte ved akuttmottakene i Helse Sør-Øst samles til et møte, for å kartlegge situasjonen.

Les også Sprengte akuttavdelinger – hever beredskapen på flere sykehus

St. Olavs hospital

Flere dør

Samtidig øker også dødstallene. I Norge er det registrert en økt dødelighet på mer enn 10 prosent hittil i år.

– Dette er mer enn vi hadde ventet. Tallene er delvis uforklarlige, sier demograf Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå.

Seniorrådgiver Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå.

Demograf Anders Sønstebø ved Statistisk sentralbyrå.

Foto: per kristian lie lowe / Privat

Hittil i år er det registrert 3250 flere dødsfall, sammenlignet med samme periode i 2019.

En stor andel av denne økningen skyldes dødsfall som følge av pandemien.

Tallene viser også at dødsfallene i stor grad skjer blant de eldste i befolkningen.

Likevel er overdødeligheten så høy at den får statistikerne til å heve øyenbrynene.

– Jeg tror at vi kan bli nødt til å nedjustere forventet levealder for begge kjønn i 2022, sier Sønstebø.

Det er i så fall første gang på 25 år. Forventet levealder for menn har nemlig steget jevnt og trutt siden 1997.

Og Norge er ikke i en særstilling. Tall fra Eurostat, som er Europas statistiske byrå, viser at dødeligheten har økt kraftig i flere land.

Kart over økt dødelighet i Europa

Dødeligheten har økt kraftig i flere europeiske land i 2022.

Foto: Eurostat

Nakstad bekymret

– Vi er kjent med at pågangen ved sykehusene har vært vedvarende høy de siste månedene. Vi er bekymret, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

Han frykter at influensa kombinert med en ny koronabølge i vinter, kan føre til økt press i helsetjenesten.

Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Derfor er det viktig at folk følger rådene om å ta en oppfriskningsdose av koronavaksinen, eller influensavaksine hvis de er i risikogruppene.

– Hva er forklaringen på at så mange plutselig blir syke nå?

– Under pandemien hadde vi færre innlagte pasienter med andre sykdommer. Folk levde stort sett mer forsiktig. Nå er vi tilbake til normalen. Dessuten har vi en sakte aldrende befolkning. I tillegg kan det være tilfeldigheter som gjør at antall innleggelser har økt.

Nakstad mener den økte dødeligheten kan være en senvirkning av fjorårets pandemi.

– Vi har hatt en underdødelighet under pandemien. De som ennå ikke har blitt rammet av pandemien er blitt eldre, og er dermed mer utsatt. Det kan også gjenspeiles i en økt sykdomsforekomst i befolkningen, sier Nakstad.

Les også Du kan få koronavirus og influensa samtidig: – Et ekstra poeng å ta influensavaksine i år

Vaksine blir satt inn i armen.