Hopp til innhold

Vil ha egne sykehjem for innvandrere

– Det fungerer i andre land, så hvorfor ikke i Norge? Det sier Hoa Hong Thai i Buskerud innvandrerråd.

Hoa Hong Thai og Khanh Pham

Hoa Hong Thai med moren Khanh Pham, som kunne tenke seg å bo på et sykehjem med flere vietnamesere.

Foto: Lovise Ingeborg Gangnes / NRK

Hoa Hong Thai er styremedlem i Buskerud innvandrerråd, og ser behovet for et eget sykehjem for eldre innvandrere.

– I Amerika har de private aldershjem for eldre med ulike nasjonaliteter. Hvorfor kan vi ikke ha et tilsvarende tilbud i Norge?

I forrige uke fortalte moren til Hoa Hong Thai om sine erfaringer etter å ha bodd på en rehabiliteringsavdeling uten å beherske språket.

– Moren min følte seg ensom, og hadde nok trivdes bedre på et sykehjem med mennesker som snakker det samme språket og har den samme kulturen som henne, sier Thai.

Les også: Lovbrudd ved to av tre sykehjem

– Ikke veien å gå

Sigrid Thielemann, leder for bystyrekomiteen helse, sosial og omsorg i Drammen kommune, tror ikke et eget sykehjem for eldre innvandrere er den riktige løsningen.

Sigrid Thielemann, bystyrekomiteen

Sigrid Thielemann er leder for bystyrekomiteen helse, sosial og omsorg i Drammen kommune.

Foto: Privat

– Jeg tror ikke vi ønsker å gå den veien. Det vil føre til større forskjeller i samfunnet vårt, sier hun.

– Det mangfoldet vi har i Drammen må vi kunne klare å ta vare på i et felles sykehjem. På samme måte som vi tar vare på mangfoldet i for eksempel barnehager og skoler i kommunen.

Thielemann sier at den største utfordringen ligger i språket, men at det ikke er mulig å lage sykehjem der det finnes egne ansatte som kan dekke mangfoldet av språk.

– Vi må ha et sykehjem som fanger opp alle kulturene, og den sosiale aktiviteten på et sykehjem må gjenspeile seg i beboerne som er der.

Les også: 5 av 10 nordmenn omgås innvandrere

– Handler ikke om integrering

– Det handler ikke om integrering. Det viktigste er at de eldre føler at de passer inn og har det bra, sier Thai fra Buskerud innvandrerråd.

Thielemann mener at det nettopp er integrering det handler om.

– For oss virker det veldig rart å skulle ha et eget sykehjem for eldre innvandrere, ettersom Drammen er en by med høy innvandrerandel, der vi ønsker å ha et integrert samfunn, sier hun.

Thielemann forstår ikke at et eget senter for eldre innvandrere skal kunne hjelpe noen.

– Det hjelper ikke å bygge et sykehjem for alle som ikke er etnisk norske. Innvandrere er jo ikke en ensartet gruppe.

Tilbud for jøder i Oslo

Jødisk bo- og seniorsenter er et heldøgnstilbud for eldre jøder i Norge. Ervin Kohn er leder i Det Mosaiske Trossamfund som er tilknyttet tilbudet. Han mener et eget tilbud til eldre jøder har vært vellykket, og at flere kan ha nytte av et slikt tilbud.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er leder i Det Mosaiske Trossamfund.

Foto: Privat

– Jeg er overbevist om at andre med etnisk minoritetsbakgrunn kunne ha nytte av et lignende tilbud som vi har for jøder, sier Kohn.

– Jeg tror alle med ulike nasjonaliteter og religioner går tilbake til gamle tradisjoner og minner når de blir eldre. Korttidsminnet blir dårligere, mens langtidsminnet ligger der.

Derfor er det viktig å dyrke tradisjonene for de eldre, og Kohn mener fellesskapet gjør at beboerne lever lenger.

– Fellesskapet med religiøse feiringer som sabbat tror jeg bidrar til at beboerne hos oss lever lenger.

Er ikke behov

På tross av at Hoa Hong Thai i Buskerud innvandrerråd etterlyser et annet sykehjemstilbud, mener Thielemann at det ikke er registrert slike ønsker.

– Det har ikke vært et krav eller ønske om et eget sykehjem for våre nye landsmenn, sier Thielemann.

Statssekretæren er negativ til forslaget

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, tror heller ikke et sykehjem for eldre innvandrere er veien å gå.

Lisbeth Normann

Statssekretær Lisbeth Normann.

Foto: Vilde Mikkelsen / NRK

– Det viktigste er at de som jobber der, har kompetanse til å møte alle slags pasienter, enten de er innvandrere eller er andre minoriteter, sier Normann.

Hun peker, i likhet med Thielemann, på at det blir feil å bruke ordet innvandrere som en gruppe.

– Innvandrere er ikke en ensartet gruppe.

– Det er viktig at innvandrere, som alle andre, får en individuell tilpasset tjeneste.