Hopp til innhold

Lovbrudd ved to av tre sykehjem

Loven ble brutt ved 70 prosent av sykehjemmene som ble kontrollert i fjor. NRK.no har gått gjennom rapportene som tegner et dystert bilde av eldreomsorgen.

Eldreomsorg

AVVIK: De siste tre årene er det gjennomført over 660 tilsyn ved de kommunale helsetjenestene for eldre. Ved to tredjedeler fant myndighetene lovbrudd.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

«Erfarne ansatte opplevde at tilbudet på sykehjemmet nå var uverdig.»

«Symptomer blir feiltolket og sykdommen ikke fulgt opp.»

«Enkelte journaler mangler pasientens diagnose.»

«Til tider blir det brukt tvang som følge av marginal bemanning.»

Sitatene over stammer fra fire av de 112 tilsynene fylkesmennene gjennomførte ved kommunale helsetjenester for eldre i fjor.

116 avvik fra lovverket

NRK.no har gått gjennom rapportene som gir et nedslående inntrykk av hvordan eldre behandles i norske kommuner.

Nær 70 prosent av tilsynene avdekket lovbrudd.

Til sammen fant tilsynsmyndighetene 116 avvik fra lovverket.

Beboere har ved mange anledninger blitt liggende i sengen hele dagen til tross for ønske om å komme opp.

Tilsyn ved sykehjem i Kragerø, 2012

Hvilke institusjoner som sjekkes og hva Fylkesmannen ser etter, er ikke tilfeldig.

Fylkesmennene velger ofte å føre tilsyn ved sykehjem der medieoppslag eller klager gjør at de fatter mistanke om at noe er galt. Samtidig velger Helsetilsynet ofte ut ett overordnet tema som skal få ekstra fokus.

Synder med tvang

I fjor var tvangsbruken mot eldre som motsetter seg helsehjelp tema for over halvparten av tilsynene i den kommunale eldreomsorgen.

Resultatet var nedslående.

Ved hele 85 prosent av de 55 tvangstilsynene ble det avdekket lovbrudd. Tilsammen fant fylkesmennene rundt 80 avvik fra loven som regulerer når og hvordan helsepersonell kan bruke tvang mot pasienter som mangler evnen til å ta egne valg.

Også i 2011 var tvang tema for de landsdekkende tilsynene, og da fant helsemyndighetene avvik ved 90 prosent av tilsynene.

Ansatte kjenner ikke regelverket, og bryter ofte loven som sier at det skal fattes vedtak hver gang de låser demente inne, holder dem nede eller gir dem medisiner mot sin vilje.

Dørene til noen av avdelingene er låst eller skjult, uten at det er vurdert om det er nødvendig for å hindre vesentlig helseskade for den enkelte pasient.

Tilsyn ved sykehjem i Råde, 2012
Richard H. Knoff

BEKYMRET: Richard H. Knoff er bekymret for at endringene tilsyn fører til ikke varer.

Foto: Helsetilsynet

– Når det gjelder tvungen helsehjelp til eldre har vi to bekymringer: Den ene er om eldre får sine rettigheter til selvbestemmelse krenket, og den andre er om pasienter som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, ikke får den behandlingen de skulle ha hatt, sier avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Richard H. Knoff.

Lovbrudd ved to av tre tilsyn

Han er likevel ikke overrasket over at nær sagt alle tilsyn med tvangsbruk som hovedfokus avdekket avvik fra lover og regler.

Knoff sier til NRK.no at landsdekkende tilsyn ofter avdekker mange avvik fordi de gjerne velger tema ut fra hvor faren for lovbrudd er størst.

Når fare for underernæring er fanget opp, foretas det ikke systematisk utredning og iverksetting av tiltak.

Tilsyn ved sykehjem og hjemmetjenester i Tolga, 2012

Også tidligere tilsynsrunder i eldreomsorgen i norske kommuner viser det samme: Når kontrollørene kommer på besøk er sjansen stor for at de avslører lovbrudd.

I 2010 og 2011 gjennomførte Helsetilsynet en offensiv tilsynsrunde for å se på helsehjelpen eldre får i kommunene.

Helsetilsynet så særlig på oppfølgingen av demente som bor hjemme, medisinering, underernæring, rehabilitering og avlastning for pårørende.

To tredjedeler av de 562 tilsynene avdekket lovbrudd.

– På lengre sikt har vi tro på at det har en effekt med tilsyn på dette området, fordi både ledere og ansatte får skjerpet oppmerksomheten om denne problematikken, sier Knoff.

Bekymret for at tilsyn ikke fører til varig bedring

Dersom et sykehjem får påvist avvik, plikter til å rette opp forholdet. Ansvaret for at det blir gjort ligger hos kommuneledelsen, og rådmannen skal gi Fylkesmannen beskjed når han er trygg på at alt er på stell.

Ifølge Knoff blir nær sagt alle avvik rettet opp. Likevel er han bekymret.

– Vi ser at dersom Fylkesmannen går tilbake etter et år eller tre, så har man i noen tilfeller falt tilbake. Det er en bekymring vi har, at endringene ikke blir godt nok innarbeidet slik at de sitter, sier han.

AKTUELT NÅ