Hopp til innhold

Tror dommen vil skape diskusjoner i politiet

En politimann er dømt for grov kroppskrenkelse. Det vil føre til en diskusjon om hvordan politiet tør å gjøre jobben sin, mener politileder.

Politimann tiltalt for vold i Kongsberg

Politimannen ble frikjent i tingretten, men dømt til 120 dagers fengsel av lagmannsretten.

En politimann i 30-åra ble i Borgarting lagmannsrett i dag dømt til 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse og tjenestefeil, etter slagene på Kongsberg for halvannet år siden.

Politimannen er ifølge forsvareren skuffet, og sier samtidig at han frykter saken kan skape presedens, noe som kan ramme kolleger ute på oppdrag.

– Hvis dommen blir stående er jeg redd for at det blir en diskusjon om hvordan politiet tør å gjøre jobben sin, sier leder i Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold til NRK.

Les også Kevin Simensen: – En lettelse å bli trodd

Politimann tiltalt etter vold i Kongsberg.

Slo raskt etter nedleggelsen

Retten mener politimannen ikke benyttet seg av de mildeste mulighetene i verktøykassa før han begynte å slå den fornærmede, Kevin Simensen.

«Etter flertallets syn gikk tiltaltes fjorten harde knyttneveslag mot Simensens hode og nakke, bare sekunder etter nedleggelsen, klart ut over det som kan anses som lovlig bruk av makt etter politiloven.»

Domfelte sa i retten at han fryktet for sin og sine kollegers sikkerhet, siden Simensen kjempet imot mens han lå på bakken. Retten mener slagene ikke kan ses på som lovlig nødverge.

«Da tiltalte slo det første av de første åtte slagene, hadde det imidlertid bare gått seks sekunder fra nedleggelsen, og samtlige fjorten slag ble slått innenfor et tidsrom på ti sekunder. Det var derfor, objektivt sett, svært begrenset hvor mye motstand Simensen rakk å gjøre før tiltalte slo – og mens tiltalte slo.»

Alle partene i retten framholdt at politiet har rett til både å bruke vold, hvis det er nødvendig – samt at Høyesterett har fastslått at politifolk også har et handlingsrom til å gjøre feil.

Advokat Heidi Reisvang

Advokat Heidi Reisvang sier hennes klient, den dømte politimannen, er bekymret for framtida.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Tøffere samfunn

– Min klient er svært bekymret for hvordan denne dommen vil få effekt i samfunnet, med tanke på hvordan operative polititjenestemenn i risikosituasjoner må kalkulere risikoen for egen straffeforfølgelse, hvis de tar grep og bestemmer seg for å bruke maktanvendelse, sier forsvarer Heidi Reisvang til NRK.

Fagforeningen deler det synet.

– Det er viktig at vi får en dom som for lov til å bli rettskraftig, før vi går dypt inn i den og mener altfor mye, sier Unn Alma Skatvold.

– Hva har dommen å si for arbeidet til politibetjenter framover?

– Hvis den blir stående blir det et tema rundt det å gå inn i de tøffeste situasjonene. Vi har et samfunn som har blitt mye tøffere med både trussel- og voldsbruk. Så ja, jeg tror dette vil skape noen diskusjoner i politiet på akkurat det.

– Spørsmål et er når går makten over til å være lovlig, kritikkverdig eller straffbar. Vi trenger noen diskusjoner omkring dette etter at dommen er rettskraftig. Blir denne dommen stående, kan det føre til at vi får politiansatte som vegrer seg for å gå inn i alvorlige situasjoner. Det bør også bekymre samfunnet, sier Skatvold

Forbundsleder i politiet, Unn Alma Skatvold

Leder i Politiets Fellesforbund Unn Alma Skatvold forventer diskusjon i kjølvannet av Kongsberg-dommen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Tror på ny rettssak

Kort tid etter at dommen kom fortalte advokat Reisvang at domfelte vil anke saken videre til Høyesterett. NRKs krimkommentator Olav Rønneberg tror saken vil bli tatt opp der, siden det ikke er noen sammenliknbar rettspraksis i Norge.

– Også fordi det handler om lovtolkning, og politiets adgang til maktbruk. I en anke kan Høyesterett kan trekke opp noen prinsipielle grenser for politiets maktbruk.

– Det er nok mange politifolk ute i gatene nå som er skuffet over denne dommen, og mener den vil begrense dem i deres arbeidshverdag og deres mulighet til å utøve deres tjeneste som politifolk.

Saken har skapt en splittelse mellom politifolk og samfunnet for øvrig.

– Mange reagerte på frifinnelsen i tingretten, noe som også er et argument for at Høyesterett skal behandle saken, sånn at vi får avklart en gang for alle hvor grensene går, også for politifolk, sier Rønneberg.

I dommen vises det til politiet maktpyramide, og retten mener domfelte for raskt grep til nest øverste nivå.

Politiets maktpyramide

Kaller dommen en nyttig avklaring

Forsvarer Marius Dietrichson

Advokat Marius Oscar Dietrichson.

Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Dommen er en nyttig avklaring på vegne av alle arrestatnter, mener advokat Marius Oscar Dietrichson.

– Den er nyttig, ikke bare for de som blir tatt hånd om av politiet i fremtiden, men også av hensyn til politiet selv som er avhengig av tillit i befolkningen. Jeg tror det var nyttig at det ble reagert på den adferden vi har sett har funnet sted, sier Dietrichson.

– Politiet er de eneste som kan bruke vold, og sånn skal det være. De er alles representant og skal fremme og trygge vår sikkerhet og må gjøre mange vanskelige avveininger. Men det går en grense et sted, sier han.

Kan gjøre det lettere for polifolk

Ingvild Bruce, stipendiat ved UiO

Ingrid Bruce er førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Denne avgjørelsen kan gjøre det lettere for politifolk fordi den er ekstremt tydelig på hvor grensen går mellom den lovlige og den ulovlige maktbruken.

Det sier Ingvild Bruce som er førsteamanuensis ved Polihøgskolen. Hun forsker på politiets metoder. Hun er redd dommen kan skade tilliten til politiet.

– Dommen er ekstremt tydelig på hvor grensen mellom den lovlige og den ulovlige maktbruken går. Det er grenser som i dag ikke er veldig tydelig definert.

– Hva er det retten legger vekt som gjør at de snur fra dommen i tingretten?

– Hovedforskjellen er særlig vurderingen av disse 14 slagene som politimannen retter mot fornærmedes hode og nakke. De kommer tingretten til at er forsvarlige tatt i betraktning den motstanden politimannen møter fra fornærmede. Lagmannsretten er tydelig på at de er både unødvendige, uforsvarlige og så alvorlige at det også er straffbart, sier Bruce.

– Belastning i retten

Fornærmede Kevin Simensen sa i retten at han først ikke oppfattet at det var en politiet som tok tak i armen hans, og at han derfor trakk den til seg. Deretter ble han lagt i bakken og så kom slagene.

Han sa han kjempet imot fordi han følte han kjempet for livet.

Simensen forteller at det var tøft å være tilbake i retten, og at han nå mest av alt er lettet.

– Det var en belastning å se ham på nytt, høre alle forklaringene og bli dratt tilbake til det som skjedde, med lydopptak og video. Det er stor lettelse å bli trodd, sier Simensen.

Politisaken Kongsberg, ankebehandling i Borgarting lagmannsrett
Kevin Simensen

Kevin Simensen sier saken har vært et stressmoment hver dag i halvannet år.

Foto: Caroline Utti / NRK