Kjørte nesten 19 timer uten hvile

Transportselskapet Redline Int Thermo er i Drammen tingrett dømt til å betale en bot på 400.000 kroner etter 148 direkte overtredelser av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Fritz Sigurd Ringstad

Transportselskapet Redline Int Thermo i Lier er dømt for brudd på kjøre og hvilebestemmelsene. Selskapet anker dommen fra Drammen tingrett, opplyser daglig leder Fritz Sigurd Ringstad til NRK.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Det var Statens vegvesen som i 2014 anmeldte transportselskapet fra Lier for det de mente var over 200 grove brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Ifølge anmeldelsen hadde enkelte sjåfører sittet over 24 timer bak rattet.

I dommen fra tingretten er den lengste samlede kjøretiden som er nevnt på 18 timer og 46 minutter. Ifølge dommen skal daglig kjøretid ikke overstige ni timer, den kan likevel utvides til inntil ti timer to ganger i uken.

Daglig leder Fritz Sigurd Ringstad i Redline Int Thermo sier de er uenige i deler av dommen, og at kommer til å anke.

I dommen fra Drammen tingrett står det blant annet:

«De forhold som er beskrevet varierer fra rent bagatellmessige forhold, nærmest formalovertredelser, til svær alvorlige brudd på bestemmelsene. Retten peker i særlig grad på de forhold hvor sjåførene har kjørt uten sjåførkort i fartsskriveren og også de tilfelle hvor det legges til grunn at samme sjåfør har kjørt med forskjellige sjåførkort, for å unngå hviletidsbestemmelsene. Det er kjørt en strekning på 16020 km uten sjåførkort i den perioden saken gjelder.»

Forbundsleder i Norges lastebileierforbund (NLF) Tore Velten

Velten sier at bevisst juks går ut over trafikksikkerheten.

Foto: Norges lastebileierforbund

Forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Tore Velten understreker at han ikke har lest dommen, men sier at reglene finner for at konkurransen i bransjen skal være lik og for å bedre trafikksikkerheten.

– Det å bevisst bryte regelverket er meget alvorlig og det er ikke akseptabelt, sier Velten.

Dømt for lignende forhold

Firmaet, som har base i nedre Buskerud, er tidligere dømt for lignende forhold. Transportselskapet vedtok i 2013 et forelegg på 500.000 kroner for alvorlige brudd på kjøretidsbestemmelsene.

Det må vektlegges i skjerpende retning at foretaket tidligere har fått et forelegg for tilsvarende, dog mer alvorlige, forhold.

Dom fra Drammen tringrett

All gods- eller persontransport der kjøretøyet har en totalvekt på mer enn 3,5 tonn er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Hvis sjåføren har svekket konsentrasjon på grunn av manglende hvile, kan konsekvensene for medtrafikanter bli fatale. Enkelte vogntog kan veie over femti tonn.

I dommen står det:

«Bruddene er forårsaket av manglende opplæring, internkontroll og oppfølgning fra foretakets side. Dette skyldes at foretaket ikke har prioritert dette arbeidet og således ikke har levd opp til de krav loven forutsetter. Situasjonen er slik at både sjåfører og foretak tjener på bruddene, ved at man da klarer å holde bilene rullende i lengre tid.»

Dommen fra Drammen tingrett er enstemmig. Den er enda ikke rettskraftig, da ankefristen ikke har utløpt.

– Bare bagateller

Ringstad sier til NRK at han ikke syns dommen er så ille.

– Det er mange av bruddene som ikke er veldig alvorlige, det er mange små overtredelser, sier han.

Han forklarer at de har 50–60 biler, og at i løpet av de siste 30 årene ikke har hatt en eneste kollisjon.

– Hvorfor anker dere?
– Vi har brukt mye penger på å følge loven. For så å bli tatt for bagateller, det gjør at vi anker, sier han.

Sikkerheten er viktig for selskapet, og de gjør det de kan for å følge kjøre- og hvilebestemmelsene, forteller Ringstad.

– Vi bytter sjåfører og biler underveis i transportetappene. Men på grunn av uforutsette hendelser som kø og stengte veier, så blir timeplanene forskjøvet, og da går det galt, legger han til.

– Går ut over trafikksikkerheten

Velten forklarer at hvis dommen blir stående så må forbundsstyret i NLF ta den opp, samtidig som de sjekker om selskapet har brutt forbundets etiske regelverk.

– Det at noen bevisst jukser og at det går ut over hvile, det er ikke bra. Det går ut over trafikksikkerheten, avslutter Velten.