NRK Meny
Normal

– Fosterhjem trenger bedre oppfølging

DRAMMEN (NRK): Fosterhjemmene har fått dårligere oppfølging, mener Norsk Fosterhjemsforening. God oppfølging er avgjørende for om folk holder ut som fosterforeldre.

Illustrasjonsbilde fosterhjemsbarn

Hverdagen kommer snikende for familier som tar seg av fosterbarn. Utfordringer man ikke hadde tenkt på dukker opp.

Foto: NRK

– Jeg kaller det første året som å være i ammetåka. Da er man entusiastisk og alle er positive. Men så kommer hverdagen snikende og en del utfordringer man ikke hadde tenkt på. Da er det viktig å få god veiledning, sier styreleder i Norsk Fosterhjemsforening Torunn Hauen Aks.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) bygges ned for å bare drive med lovpålagte tjenester. Dermed skal mer ansvar over på barnevernstjenesten i kommunene. Blant annet veiledningstjenesten som gir fosterforeldre råd og vink om det å være et fosterhjem.

– Har blitt et vakuum

Torunn Hauen Aks

God oppfølging er avgjørende for om folk holder ut som fosterforeldre, sier Torunn Hauen Aks.

Foto: PRESSEFOTO

– I den overgangsperioden vi er i nå, har veiledningen blitt dårlig for veldig mange fosterforeldre. Bufetat har trukket seg raskere ut enn kommunene har klart å bygge seg opp. Det har blitt et vakuum, sier Hauen Aks.

Ifølge Hauen Aks er noen store kommuner flinke, men det er mange små som har vært avhengig av Bufetats tjeneste.

Var føre var

En av kommunene som var føre var, er Røyken. Da de fikk vite at det statlige barnevernet skulle bygges ned, sørget de for å ruste seg opp.

– Vi lagde politiske saker av dette, og involverte rådmann og politikerne med en eneste gang. Det har ført til at vi har fått gode bevilgninger til forebyggende tjenester, deriblant god veiledning til fosterhjemmene, sier enhetsleder for Røykenhuset 0-23, Tor Monsen.

Les også: Fosterhjem tjener opp til 60 000 kr i måneden

Etablert egne veiledere

I Nedre Eiker kommune merket de overgangen da det statlige barnevernet bygget ned, sier barnevernleder Lene Grendal.

– Vi måtte ut på anbud for å få tak i veiledere for vi hadde jo ingen egne når de bygde ned. Det ble en ganske stor økt utgift for kommunen.

Hun forteller at kommunen nå har fått på plass egne veiledere både til familier og for fosterhjem, men at det har tatt mye tid.

Frykter folk gir opp

Torunn Hauen Aks mener at kommunene må få mer penger og større kompetanse for å sørge for at alle kommuner kan gi best mulig veiledning.

– Kan god veiledning være avgjørende for om man fortsetter å være et fosterhjem eller ikke?

– Ja, det er veldig mange som sier at hadde det ikke vært for veiledningstjenesten, hadde jeg ikke klart å stå i det. Det handler om å snakke med noen som kan hjelpe deg så man klarer å ta oppgaven fullt ut, sier hun.