– Det vil nok fortsatt ta noe tid

Det er over ett år siden Økokrim startet etterforskningen av Kongsberg Gruppen, men fortsatt er det uvisst når saken er ferdig etterforsket.

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen ble i februar i fjor siktet for korrupsjon etter milliardavtaler med Romania.

Foto: Per Håkon Solberg

Førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland, kan ikke svare på når saken mot Kongsberg Gruppen er ferdig etterforsket.

– Det tar lang tid fordi mye av beviskildene ligger utenfor Norges grenser, slik at vi er nødt til å få hjelp fra utenlandske kollegaer for å fremskaffe opplysningene, sier Djupesland og legger til:

Marianne Djupesland

Marianne Djupesland er førstestatsadvokat i korrupsjonsteamet til Økokrim.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Når vi da har funnet noen opplysninger er det ofte slik at det leder oss til kanskje et annet land hvor vi må innhente informasjon. Og det tar igjen da ytterligere måneder før vi får svar derfra.

– Vi har fått hjelp fra en rekke land, men særlig viktig har vært Romania og Sveits, forklarer Djupesland.

Ikke tatt stilling til tiltalespørsmålet

Det var i februar i fjor det ble kjent at Økokrim hadde siktet et selskap i Kongsberg Gruppen på bakgrunn av mistanke om korrupsjon og bestikkelser knyttet til gruppens virksomhet i Romania. I denne perioden leverte selskapet kommunikasjonsutstyr til politi- og grensekontrollen i landet.

– Saken er fortsatt under etterforskning, så man har ikke tatt stilling til tiltalespørsmålet enda. Det vil nok fortsatt ta noe tid før vi har samlet nok informasjon til å konkludere i saken, forklarer Djupesland.

– Er dette en sak som krever mye ressurser i Økokrim?

– Saken er først og fremst tidkrevende fordi det er mye utenlandsetterforskning. Det er den største utfordringen.