Visste om korrupsjonen

Allerede i 2012 gikk det rykter i Kongsberg Gruppen om at ikke alt var som det skulle.

Walter Qvam og Finn Jebsen

Konsernsjef Walter Qvam (til høyre) og styreleder Finn Jebsen i Kongsberg Gruppen.

Foto: Eirik Veum / NRK

På bakgrunn av ryktene, startet Kongsberg Gruppen sin egen interne gransking av korrupsjonsmistankene. Saken ble lagt bort etter ett års tid. Da var både styreleder og styret for øvrig informert om mistankene.

Det sa konsernsjef Walter Qvam under en pressekonferanse i kveld.

– Våren 2012 hørte vi uklare signaler og mistanker om at forretningspraksisen ikke var helt som den burde være i en del av virksomheten. Antikorrupsjonsgruppen ble da satt inn for å se om disse mistankene kunne være riktige, sa Qvam.

Kongsberg Gruppen hentet raskt inn eksterne krefter, for å få en uhildet vurdering av mistankene. I over ett år jobbet de for å komme til bunns i ryktene, men siden hendelsene lå langt tilbake i tid, konkluderte selskapets ledelse med å legge saken død.

– Vi konkluderte med at vi ikke skulle gå videre med saken høsten 2013, sier Qvam.

Økokrim gikk til aksjon

Kongsberg Defence Communications

Det er selskapets avdeling i Asker, Kongsberg Defense Communications, som har stått bak leveransene til Romania.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det var tidligere i dag det ble kjent at Kongsberg Gruppen er siktet for korrupsjon. Økokrim rykket da inn i Kongsberg Gruppens kontorer både på Kongsberg og i Asker.

Korrupsjonssiktelsen kommer etter at selskapet i perioden 1999 til 2008 leverte kommunikasjonsutstyr til Romania. Kontraktene skal ha hatt en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Umiddelbart etter at Kongsberg Gruppen sendte ut en pressemeling om siktelsen, falt selskapets aksjer med 2,2 prosent på Oslo Børs.

– Vi har i dag bistått Økokrim med å legge til rette for at de skal få snakke med de personene de ønsker, sa Qvam.

En person siktet

I tillegg til selskapet er også en person siktet i saken. Vedkommende jobber fortsatt i selskapet, men han har ingen lederstilling, ifølge Qvam.

– Jeg er kjent med at det er tatt ut siktelse mot en person i Kongsberg Gruppen. Vi bistår vedkommende med den hjelp han trenger fra vår side. Jeg er ikke informert om han sitter varetektsfengslet, sier Qvam.

Han framholder at det er nulltoleranse for korrupsjon i Kongsberg Gruppen.

– Vi har i mange år hatt et regelverk og en praksis som har gjenspeilet det. I 2008 og 2009 intensiverte vi dette arbeidet i betydelig grad, i lys av skjerpet lovgivning og de regioner og de industrier vi jobber mot, sa Qvam.

Det ble innført nye rutiner i selskapet, og alle ansatte fikk opplæring. Qvam mener systemet som skal sikre selskapet mot korrupsjon, er blant de beste i verden.

Ledelsen framholder at de vil bistå Økokrim for å få alle kort på bordet.

– Økokrim må vurdere hele sakskomplekset og eventuelt finne tilleggsinformasjon utover det vi var i stand til å finne, sier Qvam.

Ser alvorlig på saken

Styreleder Finn Jebsen var også tilstede på pressekonferansen tirsdag kveld. Han sier at han ser veldig alvorlig på siktelsen, men han påpeker at ingen så langt er tiltalt.

– Jeg har innkalt til et styremøte i morgen, der styret vil få en samlet orientering, slik at vi kan følge opp saken best mulig, sier Jebsen.