NRK Meny
Normal

Virkelig fri

Jesus snakker ikke bare om om frihet fra noe. Det handler også om frihet til noe. Det handler om frihet til et liv som oppleves som meningsfullt, sier Ola Smeplass.

Ola Smeplass
Foto: Privat bilde

Teksten er hentet fra Joh. 8, 31-36.

I dag er det FNs internasjonale dag for eldre.

God morgen. Det finnes noen ord i språket som har en helt spesiell klang. De kan gjerne bety flere ting, men brukes nesten alltid for noe som gir oss positive tanker. Kjærlighet, miljø og fellesskap er slike ord. Et annet av disse ordene skal jeg si litt om i dag, nemlig ”fri”.

Dette ordet, og dets nære slektning ”frihet” brukes så mye og i så mange sammenhenger at det av og til nesten kan bli for mye av det gode. Ingen vet vel hvor mange sangtekster og dikt som handler om frihet, eller det å være fri. Og det er ikke alltid så lett å forstå hva slags frihet det er det synges eller diktes om.

Også Jesus brukte dette ordet flittig. Vi leser fra Johannesevangeliets 8. kapittel: Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri

For den som opplever ufrihet på kroppen må dette være gode ord å høre. Mennesker som er undertrykt, slaver, alle som lever med sterke bergensninger i personlig utfoldelse, for dem er det lett å skjønne hva Jesus snakker om. I mange kirker i verden brukes det vi kaller frigjøringsteologi.

Det betyr at sammenhengen mellom frigjøring fra fattigdom og undertrykkelse knyttes sammen med den friheten Jesus snakker om. Og kampen for politisk og sosial rettferdighet blir en viktig oppgave for kirken. Indre og ytre frigjøring går hånd i hånd.

Vi lever i et land der mange sliter med å forstå hva som egentlig er hensikten med frigjøring, fordi de opplever seg som fri allerede. Akkurat som jødene vi hører om i teksten sier det: Vi er jo fri. Trenger vi en som kan frigjøre oss da? Hvordan kan Jesus frigjøre oss?

Jesus snakker om frigjøring fra vår opplevelse av meningsløshet. Fra opplevelsen av å ikke strekke til. Fra opplevelsen av ikke å være elsket.

Men friheten er ikke et vakum som oppstår når en ikke lenger er bundet. På samme måte som at fred ikke bare betyr fravær av krig.

Jesus snakker ikke bare om om frihet fra noe. Det handler om frihet til noe. Det handler om frihet til et liv som oppleves som meningsfullt. Friheten Jesus snakker om er en beskrivelse av et liv der vi har samfunn med han som har skapt oss, frelst oss og som elsker oss. Til et liv der vi blir akseptert som den vi er. Til et liv der vi opplever å være elsket. Til et liv i Guds omsorg.

Skriv til Ola Smeplass

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Björn Afzelius synge sin egen ”Sång till friheten”.