Hopp til innhold

Dette er kristendom

Fanger som settes i frihet. Syke som blir leget. Undertrykte som settes fri. Frihet fra slaveri og gjeld. En jord som puster fritt. Det er kristendom, sier Jon Henrik Gulbrandsen.

 

Jon Henrik Gulbrandsen
Foto: Viggo Valle / NRK

Hva er kristendom?

I kveld skal Kong Harald tale. I morgen er det Jens Stoltenberg sin tur.

Forhåpentligvis vil begge talene være konkrete og meningsbærende. Løfte fram noen grunnleggende verdier. Uttrykke en tydelig vilje. Formidle et program.

Også Jesus hadde et program. Han søkte ikke politisk makt. Men det var noe han ville. Han hadde et oppdrag.

Stedet for Jesu programtale var synagogen i Nasaret. Der fikk han profeten Jesajas bok i hendene. Han leste:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.

 

Det er dette som er kristendom.

Og som alt som kalles kristendom skal prøves på. Om det er godt budskap for fattige. Om det setter fanger i frihet. Om blinde får synet igjen. Om undertrykte settes fri. Og om det skapes et nådens år.

Dette siste – med nådens år - er egentlig det sterkeste av alt. Nådens år henspiller på det såkalte jubelåret i GT .

Gud gav Moses påbud om å gjøre hvert femtiende år til et hellig år.

Det året skulle man verken så eller høste slik at jordsmonnet og vekstene kunne hvile. Slaver skulle slippes fri, også gjeldsslaver. For i jubelåret skulle all gjeld ettergis.

Begrunnelsen var denne: For at alle skulle huske at landet tilhørte Gud, og at menneskene bare er gjester på jorden.

Hør dette budskapet inn i en verden som vår, der grådigheten har lagt sine hender på naturressursene og der forbruket er i ferd med å kvele de økologiske systemene. En verden med en fullstendig skjev fordeling av goder og byrder.

Godt budskap for fattige. Fanger som settes i frihet. Syke som blir leget. Undertrykte som settes fri. Frihet fra slaveri og gjeld.

En jord som puster fritt. Det er dette som er kristendom!

Det er denne virkeligheten som er målet med Jesu fødsel, hans liv, hans død og oppstandelse. Det er dette som er kristendom. Jesus som fødes inn i vår verden. Med en ny virkelighet.

Skriv e-post til Jon Henrik Gulbrandsen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Madrigale synge ”Hør det budskap”.

Skog