NRK Meny
Normal

Velsign heller!

I kampen for det gode er vi aldri aleine. Vi tror på en Gud som gjennom si grensesprengende kjærlighet viste oss det godes makt. Gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse brøt Jesus den onde sirkelen, sier Bjørg Kjersti Myren.

Bjørg Kjersti Hanssen Myren.
Foto: Helge Helgheim / NRK

Teksten er fra 1. Pet. 3, 8-15.

Gode ord kan forandre en heil dag! Å bli møtt med vennlighet og respekt er av heilt avgjørende betydning for oss. Gode ord kan åpne opp for kontakt der alt tidligere har vært stengt og fastlåst. Gode ord er en velsignelse!

I Bibelen, i 1. Peters brev står det: ”Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.” Det er vakre ord, men også vanskelige. Om vi i teorien kan være enige i budskapet, så utfordrer det oss på en heilt anna måte når vi sjøl blir møtt med harde ord eller opplever urettferdighet.

Og om vi vender blikket bort fra oss sjøl, og ser litt lengre ut, virker det enda vanskeligere. Ordene kan fortone seg som naive og ubrukbare i den verden vi lever i som er så full av krig og konflikter. Bibelen forutsetter ikke et glansbilde av verden. For den taler også oss klart og tydelig om vårt ansvar for å ta opp kampen mot det onde. Men Bibelordene vil minne oss om velsignelsen si kraft, til hjelp for oss, nettopp i kampen mot det som bryter ned.

Det er lett å se hvordan hevntanker og gjengjeldelser bare skaper det samme mønster av onde gjentakelser. For at den onde sirkelen skal brytes kreves det at noen tør å holde opp det godes mulighet, midt i ei ond virkelighet. Det kan synes som en umulig oppgave mange ganger – våre forsøk på å skape fred og forsoning virker så små og sjanseløse i forhold til de krefter vi kjemper mot.

Men i kampen for det gode er vi aldri aleine. Vi tror på en Gud som gjennom si grensesprengende kjærlighet viste oss det godes makt. Sjøl døden måtte vike for denne kraft. Gjennom sitt liv, sin død og oppstandelse brøt Jesus den onde sirkelen, og viste oss at det gode kan overvinne det onde.

”Gjengjeld ikke ondt med ondt, eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er kalt til å arve velsignelse.” Hevnen er ei kortvarig løsning, den legger bare nye byrder på mennesker. Men det vi gjør og sier av godt skaper noe langt utover det vi ser i øyeblikket. Da gir vi videre noe som varer, slik at kan mennesker få oppleve det fantastiske å arve velsigne.

Skriv e-post til Bjørg Kjersti Myren

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører Kristina Jølstad Moi synge ”Velsignet være dere”.

Hør andakten 17. april 2008